2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı İslami İlimler Fakültesi Hazırlık Muafiyet Sınavı

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Sınıfı Arapça Muafiyet Sınavına Katılacaklar

1. Yeni kayıt yaptıran (seviye tespiti ve şubelendirme için),
2. Önceki yıllarda başarısız olanlar,
3. Devamsızlıktan kalan tüm öğrencilerimiz katılmak zorundadır.


Sınav Yeri: İslami İlimler Fakültesi
Sınav Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba - Saat 10:00

Adaylar sınava gelirken 1) Nüfus Cüzdanı, 2) Öğrenci Kimliğini veya Öğrenci Belgesini yanında bulundurmak zorundadır. Nüfus Cüzdanının yanısıra bu iki belgeden herhangi birini yanında bulundurmayanlar sınava kesinlikle alınmayacaktır. Yeni kayıt yaptıran veya önceden kayıt yaptırdığı halde öğrenci kimliği olmayan öğrencilerimiz Fakültemiz Bölümler Sekreteri Jiyan ÖZEN’den öğrenci belgesi alabilirler.