2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar


Kesin Kayıt Tarihleri 31,07,2018 - 10,08,2018 Tarihleri arasındadır.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Başvuru Değerlendirme Sonuçları İçin Tıklayınız

 
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PEDEGOJİK FORMASYON İLANI
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı itibariyle açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ile ilgili tüm iş ve işlemler bu sayfada yer alan bilgilere bağlı olarak yürütülecektir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25.11.2015 tarih ve 64953 sayılı yazısı kapsamında Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için toplam 500 kontenjan tahsis edilmiştir.

BAŞVURU
1-Üniversitemize tahsis edilen kontenjanların %75'ine tekabül eden 375'ü Üniversitemize kayıtlı öğrencilere, %25'ine tekabül eden 125'i ise formasyon programı açılmayan üniversitelerin son sınıf öğrencileri ile mezun öğrencilerine tahsis edilmiştir.
2-Bu 375 kişilik kontenjana üniversitemiz ilgili programlarına devam etmekte olan son sınıf (7. veya 8. yarıyıla kayıtlı) olup mezuniyet aşamasında olan öğrencilerle, üçüncü sınıf (5. veya 6. Yarıyıla kayıtlı) olup mezuniyet aşamasında olan öğrenciler başvurabileceklerdir.
3- Üniversitemiz üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin kesin kayıt işlemlerinin onaylanabilmesi için bu öğrencilerin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda mezun olabileceklerini danışman ve bölüm/anabilim dalı başkanı tarafından imzalı olarak belgelemeleri gerekmektedir. (İlgili forma ulaşmak için tıklayınız) Yanlış beyanda bulunan veya yanlış bilgiye sahip belgeyi onaylayanlar ile ilgili olarak gerekli hukuki işlemler yapılacaktır.
4-Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmasına izin verilen diğer Üniversitelerin son sınıf öğrencileri  Üniversitemizde açılan programa başvuru yapamayacaklardır. Yalnızca açık öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan ilgili lisans programlarından mezun olabilecek durumda olan öğrencilerden pedagojik formasyon eğitimi programına katılmak isteyenler, programa başvurabilirler.
5-Güz dönemi 14 hafta, bahar dönemi 14 hafta üzerinden yürütülecektir.
6-Muafiyet başvuruları üniversitemiz pedagojik formasyon yönergesi çerçevesinde 1. ve 2. yarıyıl birinci haftada yapılacaktır.
7- Başvurular ilgili tarihler arasında http://obs.agri.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx internet adresinden yapılacaktır. Başvurunun nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgiye verilen adreste ulaşılabilecektir.
Başvuru yapmak için lütfen için tıklayınız.
Mezun olunan yükseköğretim programına göre başvuru yapılabilecek öğretmenlik alanları için tıklayınız.

DEĞERLENDİRME
Programa kabul edilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri, başvuranlardan halen bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler için 2018-2019 eğitim öğretim yılı başındaki AGNO’larına, mezun olan öğrencilerin ise mezuniyet Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarına (AGNO) göre yapılacaktır.
AGNO’larda eşitlik olması halinde üniversiteye giriş yılı daha eski olanlara, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi daha eski olanlara öncelik verilecektir.
Not döküm (transkript) belgelerinde not ortalaması 100’lük sisteme göre olan adayların ortalamaları YÖK Dönüşüm Tablosuna göre 4’lük sisteme dönüştürülecek ve başvuruda 4’lük sistemdeki AGNO girilecektir.
Dönüşüm tablosu için tıklayınız.
 
KESİN KAYIT
Programa yerleştirilen adayların kesin kayıtları, ilgili tarihler arasında Eğitim Fakültesi 2. kat B-5 nolu ofiste şahsen başvurularla yapılacaktır.
Kesin kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için adayların ilgili banka şubesine program ücretini yatırmış olmaları ve aşağıda yer alan belgeleri formasyon birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
 
KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER
1- Başvuru formu (Online olarak yapılan başvuru sonucunda alınacaktır.)
2- Mezunlar için;
a) Geçici mezuniyet belgesi ya da diploma (Onaylı)
b) Not döküm (transkript) belgesi (Onaylı)
3- Son sınıf öğrencileri için;
a) Öğrenci belgesi (Onaylı)
b) Not döküm (transkript) belgesi (Onaylı)
 
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ücreti 2.000 TL olup iki eşit taksit halinde (1.000 TL) güz ve bahar dönemi başında ödenecektir.
Güz yarıyılı için sertifika ücreti, programa kesin kayıt tarihleri esnasında, Bahar yarıyılı için ödeme ise bahar yarıyılı ders kayıtları esnasında yapılacaktır.
Ödemeler, Vakıflar Bankası TR56 0001 5001 5800 7299 7184 14 nolu hesaba yatırılacaktır. (Dekontta TC kimlik numarası ve ad-soyad mutlaka olmalıdır.) Kesin kayıt yaptıran öğrencilere, herhangi bir şekilde kayıt sildirme durumunda herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
 
DERSLER
Güz ve Bahar yarıyılında yer alan dersler Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yüz yüze yapılacaktır.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı dersleri (Uygulamalı dersler hariç) Perşembe ve Cuma günleri yapılacaktır.
 
SINAVLAR
Tüm sınavlar, Eğitim Fakültesi binasında yapılacaktır. Sınav sonuçlarına bağlı olarak öğrencilerin başarılarının belirlenmesi işlemleri Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesinde uygulanmakta olan ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak “Bağıl Değerlendirme Esasları” kapsamında gerçekleştirilecektir.
 
 
AKADEMİK TAKVİM
 

Süreç İşlem Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
Kayıt Süreci Ön Kayıt 09 Temmuz 2018 27 Temmuz 2018
Yerleştirme Sonuç İlanı 31 Temmuz  2018
Kesin Kayıt 31 Temmuz 2018 10 Ağustos 2018
Yedek Yerleştirme Sonuç İlanı 13 Ağustos 2018
Yedek Yerleştirme Kesin Kayıt 17 Ağustos 2018 29 Ağustos 2018
Güz Dönemi Dersler 17 Eylül 2018 28 Aralık 2018
Ara Sınavlar Kasım ayı içinde yapılacaktır.
Yarıyıl Sonu Sınavları 01 Ocak 2019 11 Ocak 2019
Bütünleme Sınavları 21 Ocak 2019 25 Ocak 2019
Bahar Dönemi Ders Kayıtları 04 Şubat 2019 8 Şubat 2019
Dersler 11 Şubat 2019 24 Mayıs 2019
Ara Sınavlar Nisan ayı içinde yapılacaktır.
Yarıyıl Sonu Sınavları 10 Haziran 2019 21 Haziran 2019
Bütünleme Sınavları 24 Haziran 2019 30 Haziran 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-2019 FORMASYON PROGRAMINDA AÇILACAK PROGRAMLAR

1 Adalet
2 Arapça
3 Beden Eğitimi
4 Bilişim Teknolojileri
5 Biyoloji
6 Coğrafya
7 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
8 Felsefe
9 Fizik
10 Gazetecilik
11 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
12 İngilizce
13 Kimya/Kimya Teknolojisi
14 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
15 Laboratuvar Hizmetleri
16 Matematik
17 Muhasebe ve Finansman
18 Pazarlama ve Perakende
19 Psikoloji
20 Rehberlik
21 Sağlık/Sağlık Hizmetleri
22 Tarih
23 Türk Dili ve Edebiyatı
24 Rus Dili ve Edebiyatı