2018/2019 Güz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sonuçları

Sevgili Öğrenciler,

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlara açıklamanın altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Öğrencilerin değerlendirilmesinde ve fakülte/bölüm kontenjan sayılarının belirlenmesinde aşağıdaki ölçütler esas alınmıştır:

1.       Avrupa Komisyonu ve Türk Ulusal Ajansı kararları gereği başvuruların değerlendirilmesinde İngilizce Yazılı Sınavının %25 i, Sözlü Sınavının %25 i ve Genel Akademik Ortalamanın %50 si esas alınmıştır.

2.       Kurallar gereği Genel Akademik Ortalaması Lisans için 2.20’nin, Lisansüstü için 2.50’nin altında olan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır.

3.       İngilizce Yazılı ve/veya Sözlü Sınavlarından herhangi birine girmemiş öğrenciler değerlendirmeye alınmamıştır.

4.       İngilizce Sözlü Sınavı, sınavın geçerlik, güvenirlik ve şeffaflığını sağlamak amacıyla video kamera ile kayıt altına alınmıştır. Dolayısıyla, sınav sonucuna itirazda bulunmak isteyen öğrencilerin yazılı bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Erasmus Koordinatörlüğüne takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde başvurmaları halinde itirazları değerlendirilecektir.
 
5.       Sonuç listesinde (a) ve (b) maddeleri ile belirtilmiş olan öğrenciler Erasmus+ 2017 el kitabı 4.2.2 maddesinin belirlediği seçim kriterlerine göre değerlendirilmişlerdir.

6.       Hareketliliğe hak kazanan ve yedek listesindeki tüm adayların iletişim bilgilerini sağlamak ve oryantasyon toplantısına katılmak için 30.05.2018 tarihinde saat 13.00 de Erasmus+ Ofisinde olmaları gerekmektedir.
 
 
(a) Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 ilave puan verilir.
(b) Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan kesinti uygulanır.
 
 
Fakülte/bölüm kontenjan sayılarının belirlenmesinde aşağıdaki ölçütler esas alınmıştır:
 
1) Kontenjanların dağıtılması sürecinde her fakülte ve yüksekokul için sırasıyla;
a) Fakültenin sahip olduğu aktif anlaşma sayısı,
b) Fakültenin sahip olduğu öğrenci mevcudu,
c) Fakülteden başvuran öğrenci sayısı,
kriterleri dikkate alınarak kontenjan sayısı belirlenmiştir.
2) Fakülte bazında yedek öğrenci listeleri bölüm gözetmeksizin asil liste sayısının 3’te birini geçmeyecek şekilde belirlenmiştir.
3) Fakülte/yüksekokul öğrenci başvurularının belirtilen kontenjan sayısına ulaşmaması durumunda Madde 1’de belirtilen şartlar göz önüne alınarak kontenjan sayıları diğer fakültelere aktarılmıştır.
4) İkili anlaşması olmayan fakülte ve bölümler değerlendirmeye alınmamıştır. Kurallar gereği kurumlar arası anlaşmaların yapılması bölümlerin görev ve sorumluluğundadır. Uluslararası İlişkiler Birimi anlaşmaların nihai onayı ve kurumsal düzeydeki işleyişinden sorumludur.
Bölüm Kontenjanları
1) Değerlendirme aşamasında her bölüm için sırasıyla;
a) Bölümün sahip olduğu ait aktif anlaşma sayısı,
b) Bölümün sahip olduğu öğrenci mevcudu,
c) Bölümden başvuran öğrenci sayısı,
kriterleri göz önüne alınarak kontenjan sayısı belirlenmiştir.
2) Hareketlilik şartlarını sağlayan her bölüm için en az bir (1) kontenjan ayrılmıştır.
 
Sonuçlar için tıklayınız
 
Saygı ve Sevgilerle
Erasmus Koordinatörlüğü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Zemin Kat