Yaz Okulu İle İlgili Üniversitemiz Senatosunun Kararı

      Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokullarında öğrenim gören ilgili dönemlerde kayıt dondurmayan öğrencilerden AGNO sunu yükseltmek isteyen veya hiç almadığı, alıp da başaramadığı, alıp da sınavına giremediği dersleri, öğrencinin Üniversitemize ÖSYS giriş yılındaki puanına eşit veya daha fazla olan başka bir Yükseköğretim kurumunun Yaz okulundan toplam 12 krediye kadar en fazla 2 (iki) ders alabilmeleri, AGNO su en az 2.50 olan Üniversitemiz Fakülte/Yüksekokullarında öğrenim gören ilgili dönemlerde kayıt dondurmayan öğrenciler Üniversitemize ÖSYS giriş yılındaki puanına eşit veya daha fazla olan başka bir Yükseköğretim kurumunun Yaz Okulunda üstten ders alabilmeleri ve alınan bu derslere ait notların ilgili dönemin icmaline yazılarak transkriptine işlenmesi ile ilgili karar Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilmiştir.