Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınav Duyurusu

 
1- Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınav Duyurusu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayınlanmıştır. (www.yok.gov.tr - duyurular)
 
2-  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Merkezi Sınav Kurulu Kararı İçin Tıklayınız
 
3- Sınav Konuları İçin Tıklayınız
 
4- YÖK Merkezi Yazılı Sınav Sistemi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Görevde Yükselme Kadroları İçin Tıklayınız
 
5- Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız
 
6- YÖK Merkezi Yazılı Sınav Sistemi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Unvan Değişikliği Kadroları İçin Tıklayınız
 
7- Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.
 
8- Görevde Yükselme Sınavı Evrak Teslim Dilekçesi İçin Tıklayınız
 
9- Unvan Değişikliği Sınavı Evrak Teslim Dilekçesi İçin Tıklayınız
 
10- Kapalı Zarf  Örneği İçin Tıklayınız
 
11- Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği İçin Tıklayınız
 
12- Başvuru Evrakları Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro Şube Müdürlüğüne Elden Teslim Edilecektir.
 
 
NOT: Son Başvuru  30.04.2018 Tarihi Mesai Bitimine Kadardır.