Erasmus+ 2017-2018 bahar dönemi sınav sonuçları


2017/2018 Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sonuçları
 
Değerli Öğrenciler,

2017/2018 Bahar Dönemi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlara açıklamanın altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Öğrencilerin değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütler esas alınmıştır:

1.       Avrupa Komisyonu ve Türk Ulusal Ajansı kararları gereği başvuruların değerlendirilmesinde İngilizce Yazılı Sınavının %25 i, Sözlü Sınavının %25 i ve Genel Akademik Ortalamanın %50 si esas alınmıştır.

2.       Kurallar gereği Genel Akademik Ortalaması Lisans için 2.20’nin, Lisansüstü için 2.50’nin altında olan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır.

3.       Kuralları gereği, Hareketlilikten faydalanmayanlara öncelik vermek amacıyla, daha önce faydalanan öğrencilerin genel puanlarından 10 puan düşülmüştür. Sonuç listesinde söz konusu öğrenciler kırmızı arka plan rengi ile işaretlenmiştir.

4.       İngilizce Yazılı ve/veya Sözlü SQınavlarından herhangi birine girmemiş veya herhangi birinden 0 (sıfır) puan almış öğrenciler değerlendirmeye alınmamıştır.

5.       Üniversitemizde genel başvurunun az olması ve İngilizce yetkinliğinin beklenilenden düşük olması sebebiyle fakülte ve bölüm bazında kontenjan dağılımı yapılmamıştır.

6.       İngilizce Sözlü Sınavı, sınavın geçerlik, güvenirlik ve şeffaflığını sağlamak amacıyla video kamera ile kayıt altına alınmıştır. Dolayısıyla, sınav sonucuna itirazda bulunmak isteyen öğrencilerin yazılı bir dilekçe ile Uluslararası İlişkiler Birimine başvurmaları halinde itirazları değerlendirilecektir.

7.       Hareketliliğe hak kazanan ve yedek listesindeki tüm adayların iletişim bilgilerini sağlamak üzere 18.12.2017 tarihinde saat 17.00 de Erasmus+ ofisinde olmaları gerekmektedir.
 
Sonuçlar için tıklayınız
 
Saygı ve Sevgilerle
Erasmus Koordinatörlüğü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Zemin Kat