Kısmi Zamanlı Çalışma ve Yemek Bursu Başvuruları Başladı


*Kısmi Zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrenciler 11-18 Ekim 2017 tarihleri arasında Başvuru Formunu doldurarak öğrenim gördüğü Fakülte/Yüksekokula teslim edecektir.

*Başvuru Formu İçin Tıklayınız! 
Yemek Bursu Verilecek Öğrencilerde Aranacak Şartlar:
1) Üniversitemizde kayıtlı ön lisans veya lisans öğrencisi olmak,
2) Disiplin cezası almamış olmak,
3) Asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak (Ölüm aylığı, yetim maaşı ve nafaka hariç.)
4) Kayıt dondurmamış olmak,
5) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
6) Özel burs yada Devlet bursu almamak,
7) Kısmi Zamanlı öğrenci olarak çalışmamak.
 
 
*Başvuru Formu 
11-18 Ekim 2017 tarihleri arasında ilgili Fakülte/Yüksekokula teslim edilecektir.

*Başvuru Formu İçin Tıklayınız!