Fen Bilimleri Enstitüsü

SEMİNER SUNUMU İLANI

Enstitümüz İlköğretim Anabilim Dalı  Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Öğrencilerinden 140801070 numaralı Ramazan Tarhan'ın "Özel Eğitimde Fen Eğitimi ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi" başlıklı seminer sunumu 01.02.2018 perşembe günü saat 14.00 te Enstitü seminer salonunda yapılacaktır.