EAJS'ın Son Sayısı Yayımlandı

Eastern Anatolian Journal of Science adlı dergimizin Son Sayısı yayımlandı.http://dergipark.gov.tr/eajs