Enstütümüz Hakkında

ENSTİTÜMÜZ HAKKINDA
 

Enstitümüz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ek madde 78 kapsamında 5 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. İlk olarak 2010-2011 Akademik yılında Fizik Ana Bilim Dalında başlayan lisansüstü eğitim ve öğretim yeni Ana Bilim Dallarının açılmasıyla bugün Fizik ABD, Kimya ABD, Matematik ABD ve İlköğretim ABD Fen Bilgisi Eğitimi   olmak üzere dört Ana Bilim Dalında devam etmektedir. Ayrıca Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  Bölümü ve İlköğretim ABD İlköğretim Matematik Eğitimi Bölümü için Yüksek lisans programı açma dosya teklifleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmiştir.
Enstitümüz bugün Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi bünyesindeki 4 anabilim dalında lisansüstü öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Anabilim dallarımızdaki 5 Profesör, 8 Doçent ve 27 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 40 öğretim üyesi ile lisansüstü öğretim yaptıran Enstitümüz mevcut durumda 157 tezli yüksek lisans öğrencisine hizmet vermektedir.

           Enstitümüz anabilim dalları aynı zamanda Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesini bölümleri olup, eğitim-öğretim faaliyetlerimiz Enstitümüzün de desteğiyle bu fiziksel yapılar ve Üniversitemizin sahip olduğu Doğu Anadolu Bölgesinin tek akredite laboratuvarı olan Merkezi Araştırma Laboratuvarının imkanları ile yürütülmektedir. 
Enstitümüz öğrencilerinin büyük bir bölümü kamu kurumları ile özel sektörde farklı kuruluşlarda çalışmakta olup, yaptıkları lisansüstü öğrenim ile alanlarında bilgi ve becerilerini derinleştirmektedirler. Seçkin bir eğitim ve öğretim kadrosu tarafından yetiştirilmiş olan mezunlarımızın ülkemizin kamu ve özel sektördeki çalışma alanlarında başarılı ve alanında uzman bireyler olmasını amaçlamaktayız.

           Bilimin evrenselliği ilkesini her zaman ön planda tutan Enstitümüz ülkemizin tüm üniversitelerinden gelen gençlerimize hizmet sunmaktadır. Ayrıca üniversitemizin bilim insanı gereksinimini karşılamak üzere üniversitemiz öğretim elemanlarına da lisansüstü eğitim imkanı sunma hedefine yönelik özverili ve ciddi bir çaba içerisindedir.