Fen Bilimleri Enstitüsü

İdari Personeller

Enstütü Sekreteri 
Deniz KORKMAZ
Telefon : 0 (472) 215 64 42
Dahili:3329

E-posta : dkorkmaz@agri.edu.tr

 


  

 

 

 


Yazı İşleri -Öğrenci İşleri

Sultan GÖKMEN
Telefon : 0 (472) 215 64 42
Dahili: 3301
E-posta : sgökmen@agri.edu.tr 


Maaş/Tahakkuk/Taşınır Kayıt Kontrol

Osman TANRIVERDİ
Telefon : 0 (472) 215 64 42
Dahili:3332

E-posta : otanriverdi@agri.edu.tr