Vizyon - Misyon

VİZYON

          Eğitim-öğretim ve araştırma kalitesi ile ulusal ve uluslararası alanda bilim, sanayi ve teknoloji dünyası tarafından tanınan, endüstri ve toplumla kaynaşmış, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, bölgesel ve ulusal endüstri-sanayi kuruluşlarının araştırma ve geliştirme çalışmalarına danışmanlık ve öncülük hizmetinde bulunan, bilimsel araştırmaları destekleyen çağdaş, kalıcı ve özgün eserler üreten, toplum için üstün nitelikli araştırmacılar yetiştiren ve en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini sağlayan bir araştırma kurumu olmaktır.

 

MİSYON

          Eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, çağdaş ve etik değerleri benimseyen, mesleki açıdan yetkin, bilim dünyasına yeni ufuklar açabilen ve değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek donanıma sahip bilim insanı ve araştırmacıların yetiştirilmesini sağlamaktır.