Tez İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu

Adı Soyadı Unvanı Görevi
Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÇAĞMAN Başkan Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Kani ZİLBEYAZ Üye Kimya Anabilim Dalı 
Doç. Dr. İbrahim HAN Üye Fizik Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. M. Fatih ÖÇAL Üye İlköğretim Anabilim Dalı/ Matematik Eğitimi Bilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Süleyman AYDIN Üye İlköğretim Anabilim Dalı/ Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Kadirhan POLAT Üye Matematik Anabilim Dalı
Deniz KORKMAZ Raportör Enstitü Sekreteri