Enstitü Yönetim Kurulu

 
Prof. Dr. Güray OKYAR Başkan Enstitü Müdürü
Dr.Öğr. Üyesi Gamze YILMAZ Üye Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR Üye  
Yrd. Doç. Dr. Metin BAYRAM Üye  
Yrd. Doç. Dr. Şenay ARLI Üye  
Erkan MERAL Raportör Enstitü Sekreteri