İdari Personel


Yazı İşleri/Öğrenci İşleri/Maaş/Tahakkuk/Taşınır Kayıt Kontrol

Osman TANRIVERDİ
Telefon : 0 (472) 215 3010
Dahili:3332

E-posta : otanriverdi@agri.edu.tr