Müdürün Mesajı

         Üniversitemiz Rektörlüğünün Ülkemizin sağlık alanındaki bilim insanı ihtiyacının karşılanmasında kalifiye eleman yetiştirmeye yönelik üniversite bünyesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü kurulması teklifi 25.05.2015 tarihli 28.03.2009 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2809 sayılı kanunun ek-30’uncu maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülmüş ve böylece Enstitümüz kurulmuştur.

             Görevi lisansüstü eğitim-öğretim sağlamak olan Sağlık Bilimleri Enstitüsünün amacı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme, kısaca bilim üretme yeteneği kazandırmaktır. Bunun için öğrencinin öncelikle eleştirel, akılcı, bilimsel düşünceyi özümsemiş olması gerekmektedir. Belirtilen özelliklerle donatılan araştırıcıların evrensel bilim dünyasında kendi meslektaşları ile yarışır hatta öne geçer nitelikte ürünler ortaya koyması beklenir. Başlangıçta bu ürünler salt bilim biçiminde olabilirken, daha sonraki aşamalarda bunların ekonomik ürünler şeklinde olması hedeflenmelidir. Aksi durumlarda bilim insanı değil, bilim yerine veri üreten ve bunları yorumlayamayan bilim teknisyenleri yetiştirilir. Bu bağlamda Sağlık Bilimleri Enstitüsü çağdaş ve bilimin gerektirdiği bir şekilde öğrenci yetiştirme, öğrencilere bilim üretebilme yeteneği kazandırma gayesinde olup, bu yolda enstitü bünyesindeki öğrencilere en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadır.

                                                                                                   

     Prof. Dr. Güray OKYAR    

                                                                                                                    Enstitü Müdürü