Sosyal Bilimler Enstitüsü

Azami Süreler-Tüm Yüksek Lisans Öğrencilerinin ve Danışman Öğretim Üyelerinin Dikkatine


Çok Önemli;

*Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulu tezli yüksek lisans programlarındaki azami sürelerle ilgili bazı düzenlemeler yapmıştır.
Şöyle ki; 20 Nisan 2016 Tarihli Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 7. Maddesinin 2. Bendi gereğince "Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir".
Aynı hüküm 14 Ağustos 2017 tarihli Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 32. maddesinin 2. bendinde de yer almaktadır. İlgili maddelerle ve devamında Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan bazı düzenlemelerle birlikte 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle kayıtlı tüm tezli yüksek lisans öğrencileri için süre sıfırlanmıştır.
Yani kayıt tarihi ne olursa olsun tüm öğrenciler 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde başlamış gibi kabul edilmiştir.
Buna göre 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminden önce Enstitümüze kayıt yapan tüm tezli yüksek lisans öğrencilerinin 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonuna kadar kredili derslerini(ortak programlar için ortak dersler de dahil) ve seminer dersini başarıyla geçmek zorundadır.
Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan bu öğrenciler için süre 2018-2019 Bahar dönemi sonuna kadar uzayacaktır.
Bahsi geçen sürelerde başarı koşulunu yerine getiremeyen öğrencilerin dönem sonunda Enstitüyle ilişikleri kesilecektir.
Bu nedenle öğrenciler ve danışman öğretim üyeleri açısından herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için azami sürelerle ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Tüm öğretim üyelerine ve yüksek lisans öğrencilerine duyurulur.