Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kütüphaneden Alınacak Kitaplar ve Süreler Hakkında


Bilindiği üzere üniversitemiz ön lisans/lisans ve yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler üniversite kütüphanesinden faydalanırken en fazla 3 (üç) kitabı 15 (onbeş) günlüğüne alabilmekteydi.
Getirilen yeni düzenlemeyler yüksek lisans öğrencileri 6 (altı) kitabı 30 (otuz) günlüğüne alıp faydalanabilecektir.
Tüm yüksek lisans öğrencilerimize önemle duyurulur.