Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kayıt Yenileme, Ders Seçme ve Danışman Onayları


*2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders kayıtları 29 Ocak 2018 ile 5 Şubat 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz Öğrenc Bilgi Sisteminden yapılacaktır.

*Harç borcu olan öğrenciler aynı tarihler arasında HalkBank şubeleri veya ATMlerinden öğrenci numaralarıyla ödemelerini yaptıktan sonra kayıt butonu aktif hale gelecektir.

*Ders kayıtlarının sorunsuz yapılabilmesi için öğrencilerin danışmanlarıyla koordine halinde olmaları gerekmektedir.

*Ders kayıt işlemi tamamlandıktan sonra oluşan ders kayıt formunun öğrenci ve danışmanı tarafından imzalandıktan sonra Enstitüye ulaştırılması gerekmektedir.

Önemli Not: Ders kayıtlarının/kayıt yenilemelerinin ilgili tarihlerde yeni kayıt yaptıran ve daha önce kayıt yaptırmış tüm yüksek lisans öğrencilerimiz tarafından yapılması gerekmektedir. (Yeni kayıt yapan öğrenciler, ortak program kapsamında öğrenim gören ve bu dönem ilgili Üniversiteden ortak dersleri alan öğrenciler ile henüz mezun olmamış tüm yüksek lisans öğrencilerinin kayıt yenilemesi/yaptırması gerekmektedir.)