Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tüm Yüksek Lisans Öğrencilerinin ve Danışman Öğretim Üyelerinin Dikkatine!

Aktif-Pasif-Seminer-Tez Önerisi Öğrenci Listesi güncellenmiş olup, "Tez İşlemleri" sekmesinin altında yayınlanmıştır!


Tüm yüksek lisans öğrencileri ve ilgili öğretim üyelerinin dikkatine;

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi itibariyle Enstitümüz bünyesindeki tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin aktif dönemdeki kayıt durumları,kayıt dondurma durumları, seminer ödevlerinin verilip verilmediği, tez önerilerinin verilip verilmediği ile ilgili bilgiler sekmeler halinde ve Anabilim Dalı bazında yer almaktadır.

Önemle duyurulur!