Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitü Müdürlüğü Görev Devri
Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Faruk KAYA, Rektörlük Makamının 21.02.2017 tarihli ve 4634 sayılı oluruyla Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğüne atanmış olup 22.02.2017 tarihi itibariyle Enstitüteki görevine başlamış bulunmaktadır.