Sosyal Bilimler Enstitüsü

Aktif-Pasif-Seminer-Tez Önerisi Öğrenci Listesi


Tüm yüksek lisans öğrencileri ve ilgili öğretim üyelerinin dikkatine;

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi itibariyle Enstitümüz bünyesindeki tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin aktif dönemdeki kayıt durumları, kayıt dondurma durumları, seminer ödevlerinin verilip verilmediği, tez önerilerinin verilip verilmediği ile ilgili bilgiler aşağıda sekmeler halinde ve Anabilim Dalı bazında yer almaktadır.     
1. Temel Eğitim Anabilim Dalı

         * Sınıf  Eğitimi Bilim Dalı

     2. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

         * Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı

          * Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

     3- Tarih Anabilim Dalı

     4- Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

     5- İşletme Anabilim Dalı

     6- İktisat Anabilim Dalı

     7- Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

     8- Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

     9- Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

    10- İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı


    11- Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı