Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitü Eski MüdürleriProf. Dr. Kemal POLAT
2009-2016Dr. Öğr. Üye. Metin ERKAL
2016-2017

Prof. Dr. Faruk KAYA
2017-2018