Sosyal Bilimler Enstitüsü

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. İsmail YILMAZ