Sosyal Bilimler Enstitüsü

SANTRAL NUMARALARI

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tel  : 0472 215 50 82

Fax : 0472 215 50 84


 

Enstitü Müdürü: 5231

Enstitü Müdürü Özel Kalem:5303

Enstitü Sekreteri: 5241

Yazı İşleri/ Tahakkuk/ Taşınır Kayıt Kontrol: 5298

Öğrenci İşleri: 5237