Sosyal Bilimler Enstitüsü

Örnek Form ve Belgeler

Yüksek Lisans Öğrencilerinin Kayıt Tarihinden Mezuniyete Kadar Yapması Gereken İşlemler

1-) Anabilim Dalı Danışman Öneri Formu İçin Tıklayınız

2-) Askerlik Sevk Erteleme (Tehir) Dilekçesi için Tıklayınız

3-) Askerlik Sevk Erteleme (Tehir) İptal Dilekçesi İçin Tıklayınız

4-) Askerlik Terhis Dönüşü Derse Devam Dilekçesi İçin Tıklayınız

5-) ​Başka Enstitüden Ders Alma Dilekçesi İçin Tıklayınız

6-) Bilimsel Hazırlık Programı Derslerini Belirleme Formu İçin Tıklayınız

7-) Öğrenci İçin Danışman Değişiklik Dilekçesi İçin Tıklayınız

8-) Ders Telafi Formu İçin Tıklayınız

9-) 
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalları-Bilim Dalları İçin-Yüksek Lisans Tez Öneri Formu-Kılavuzu İçin Tıklayınız

10-) Kayıt Dondurma Dilekçesi İçin Tıklayınız

11-) Kayıt Silme Dilekçesi İçin Tıklayınız

12-) Ortak Danışman Atama Formu İçin Tıklayınız

13-) Seminer Sunum Formu İçin Tıklayınız

14-) 
Sosyal Bilimler Anabilim-Bilim Dalları İçin Yüksek Lisans Tez Öneri Formu-Kılavuzu Tıklayınız

15-) Tez Değerlendirme Formu İçin Tıklayınız

16-) Tez İntihal Raporu Formu İçin Tıklayınız

17-) Tez Kabul ve Onay Tutanağı/Formu İçin Tıklayınız

18-) Tez Öncesi Kontrol Formu İçin Tıklayınız

19-) Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu İçin Tıklayınız

20-) Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin YÖK Tarafından Tanınan Üniversiteler Listesi İçin Tıklayınız

21-) Yolluk Gündelik İstek Dilekçesi İçin Tıklayınız

22-) Yolluk Gündelik Mutemet Tayin Dilekçesi İçin Tıklayınız

23-) Tez Jürisi Öneri Formu İçin Tıklayınız


24-) Yatay Geçiş Başvuru Formu için Tıklayınız

25-) Tez Savunma Süreci İçin Gerekli Olan Belgeler (Savunma Öncesi-Savunma Sırası-Savunma Sonrası ve Mezuniyet)  Tıklayınız

26-) Ders Muafiyet Formu/Çizelgesi İçin Tıklayınız


27-) Tez Baskı Öncesi Kontrol Formu İçin Tıklayınız