Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitü Kurulu

Enstitü Kurulu
 

Doç. Dr. Alperen KAYSERİLİ Başkan Enstitü Müdürü
Dr. Öğr. Üye. Murat ÇALIŞOĞLU Üye Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR Üye Beden Eğitimi ve Spor ABD Başkanı
Doç. Dr. Figen ATABEY Üye Tarih ABD Başkanı
Doç. Dr. Akif ARSLAN Üye Türk Dili ve Edebiyatı ABD Başkanı
Doç. Dr. Alperen KAYSERİLİ Üye Coğrafya ABD Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Müzahir KILIÇ Üye Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ABD Başkanı
Doç. Dr. Nilüfer OKUR AKÇAY Üye Temel Eğitim ABD Başkanı
Doç. Dr. Abdulkerim SEBER Üye Temel İslam Bilimleri ABD Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Murat BEŞER Üye İktisat ABD Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇINAR Üye İşletme ABD Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hayati TETİK Üye Felsefe ve Din Bilimleri ABD Başkanı
GÜNCELLENECEKTİR... Üye Rus Dili ve Edebiyatı ABD Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Fatih KARİP Üye Resim-İş Eğitimi ABD Başkanı
Temel ATMACA Raportör Enstitü Sekreter V.