Sosyal Bilimler Enstitüsü

ENSTİTÜMÜZ HAKKINDA

28.03.2009 tarihinde Enstitü Müdürünün atanmasıyla birlikte, akademik ve idarî kuruluşumuz için çalışmalara başlanmış, “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hazırlanmış ve 01.07.2009 tarih ve 27275 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak lisansüstü programlarımıza hem üniversitelerimiz için akademisyen hem de kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyacı olan nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Üniversite olarak hedefimiz her geçen gün değişen ve gelişen dünyamızda, bilginin güç olduğuna inanan, manevi değerlerine bağlı, evrensel düşünebilen ve etik anlayıştan taviz vermeden çağdaş bilimsel bilgiye ulaşan bir eğitim kurumu olmaktır. Bu hedef çerçevesinde 2010 yılında lisansüstü eğitime başlayan ve her geçen gün akademisyen sayısının artmasına paralel olarak toplumsal gelişmeye katkı sunacak ve evrensel değerde bilgi üretecek yeni programlar açan Sosyal Bilimler Enstitümüz merkez kampüs içerisinde teknolojik ve fiziksel alt yapılarla donatılmış modern binasında, eğitim-öğretim standartları açısından ulusal ve uluslararası düzeydeki eğitim kurumlarının uygulamalarını takip ederek, hizmet kalitesinin ve sistemini sürekli iyileştirerek etkin bir kurum haline gelme çabasını sürdürmektedir.


 
Enstitü bünyesindeki müstakil/bağımsız yüksek lisans programları;
1- Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
2- Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
3- Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
4- Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
5- Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Yürütücülüğünü Enstitümüzün yaptığı ortak yüksek lisans programları;
(Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile)
1- İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
2- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
     a) Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı
     b) Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
3- Temel Eğitim Anabilim Dalı/Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Yürütücülüğünü Enstitümüzün yaptığı ortak yüksek lisans programları;
(Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile)
1- İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
2- İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
3- Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Yürütücülüğünü Enstitümüzün yaptığı ortak yüksek lisans programı;
(Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile)
1- Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Yürütücülüğünü Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün yaptığı ortak yüksek lisans programı;

1- Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Yürütücülüğünü Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün yaptığı ortak doktora programı;

1- Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Programı

Enstitümüz seçkin kadrosuyla eğitim-öğretime devam etmekte ve hâlihazırda Enstitümüz yüksek lisans programlarına kayıtlı 615 öğrenci bulunmaktadır. Enstitümüz yüksek lisans programlarından 2018 yılı şubat ayı itibariyle 77 öğrenci tez çalışmalarını ve savunmalarını tamamlayarak başarıyla mezun olmuşlardır. Bu öğrencilerimizin 35 tanesi 2017 yılında mezun olmuştur. 


Yıllara göre mezun öğrenci sayıları;

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Toplam
Kız - - 1 2 4 10 17
Erkek 2 1 1 8 20 25 57
      Toplam 2 1 2 10 24 35 74
 
 
Enstitümüz bir müdür yardımcısı, Enstitü Kurulu, Yönetim Kurulu, Tez İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, Enstitü Sekreteri ve iki memurla çalışmalarını sürdürmektedir.
                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                           Doç. Dr. Alperen KAYSERİLİ                                                                                                                                                                                                                                                        Enstitü Müdürü