Sosyal Bilimler Enstitüsü

ENSTİTÜMÜZ HAKKINDA

28.03.2009 tarihinde Enstitü Müdürünün atanmasıyla birlikte, akademik ve idarî kuruluşumuz için çalışmalara başlanmış, “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hazırlanmış ve 01.07.2009 tarih ve 27275 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak lisansüstü programlarımıza hem üniversitelerimiz için akademisyen hem de kamu ve özel sektör kuruluşlarının ihtiyacı olan nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Üniversite olarak hedefimiz her geçen gün değişen ve gelişen dünyamızda, bilginin güç olduğuna inanan, manevi değerlerine bağlı, evrensel düşünebilen ve etik anlayıştan taviz vermeden çağdaş bilimsel bilgiye ulaşan bir eğitim kurumu olmaktır. Bu hedef çerçevesinde 2010 yılında lisansüstü eğitime başlayan ve her geçen gün akademisyen sayısının artmasına paralel olarak toplumsal gelişmeye katkı sunacak ve evrensel değerde bilgi üretecek yeni programlar açan Sosyal Bilimler Enstitümüz merkez kampüs içerisinde teknolojik ve fiziksel alt yapılarla donatılmış modern binasında, eğitim-öğretim standartları açısından ulusal ve uluslararası düzeydeki eğitim kurumlarının uygulamalarını takip ederek, hizmet kalitesinin ve sistemini sürekli iyileştirerek etkin bir kurum haline gelme çabasını sürdürmektedir.
 
Enstitümüz hâlihazırda ortak ve müstakil lisansüstü programlarla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda ilk olarak Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalına bağlı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı programı açılmış ve böylece Enstitümüz ilk öğrencilerini almıştır. Yine Enstitü bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı ile Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programları açılmıştır. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için Tarih Anabilim Dalı ile Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı program açma teklif dosyaları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmiştir.
 
Enstitümüz ile Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ortaklığında İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilimler Eğitimi (Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Türkçe Eğitimi Bilim Dalları), Temel Eğitim (Sınıf Eğitimi Bilim Dalı) Anabilim Dalları Ortak Yüksek Lisans Programı açılmış ve eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Enstitümüz ile Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, İşletme, İktisat, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalları Ortak Yüksek Lisans Programları açılmış ve bu programlarda eğitim-öğretime devam edilmektedir.
Yürütücülüğü Üniversitemiz tarafından yapılan ve yukarıda belirtilen yüksek lisans programları dışında, Enstitümüz bünyesinde yürütücülüğünü Atatürk Üniversitesinin yaptığı Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı ile Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Ortak Doktora Programı da bulunmaktadır.
 
Enstitümüz seçkin kadrosuyla eğitim-öğretime devam etmekte ve hâlihazırda Enstitümüz yüksek lisans programlarına kayıtlı 524 öğrenci bulunmaktadır. Enstitümüz yüksek lisans programlarından 2017 yılı Haziran ayı itibariyle 53 öğrenci tez çalışmalarını ve savunmalarını tamamlayarak başarıyla mezun olmuşlardır. Bu öğrencilerimizin 24 tanesi 2016 yılında mezun olmuştur.
 Enstitümüz bir müdür yardımcısı, Enstitü Kurulu, Yönetim Kurulu, Tez İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, Enstitü Sekreteri ve iki memurla çalışmalarını sürdürmektedir.
 

 
                                                                                                        Doç. Dr. Alperen KAYSERİLİ
                                                                                                          Enstitü Müdür V.