Sosyal Bilimler Enstitüsü

misyon-vizyonumuz

Misyon

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün misyonu, üstlendiği eğitim-öğretim hizmetlerini, evrensel nitelikteki bilimsel araştırma ve diğer faaliyetlerle destekleyip, sürekli öğrenen bir yapı içerisinde öğreten bir kurum olarak, mükemmeliyetçi bir anlayışla sürdürmektir Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bu anlayışı sürdürmek amacıyla, bir araştırma kurumu olarak, analitik düşünme yeteneğini geliştirip bu yeteneği bilimsel ve pratik üretkenliğin arttırılmasına yönelterek bölgemizin ve Ülkemizin kalkınmasına ve dünya bilimine katkı sağlayacak lisansüstü araştırmaların yapılmasını ve evrensel değerde bilgi içeren bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesini kendisine hedef olarak belirlemiş, bir eğitim kurumu olarak ise, öğrencilerini evrensel düzeyde ihtiyaç duyacakları bilgi ve yetenekle donatan, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler üretebilen üstün nitelikli profesyoneller, araştırmacılar, uzmanlar ve bilim adamları yetiştiren, üretilen projeleri toplumun hizmetine sunan ve gerek üniversite-toplum, gerekse de üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasında görev alan bir kurum olmayı seçmiştir.

Vizyon

Enstitümüzün vizyonu, gerek öğretim üyesi gerekse öğrencilerimiz için kalite kriterlerini daha ileriye götürmek, üniversite-sanayi işbirliğini arttırmak, enstitümüz eğitim-öğretim faaliyetlerini ve hedeflerini Bologna süreciyle uyumlu hale getirmek, bilimsel gelişme ve teknolojileri takip edebilecek, uluslararası rekabet gücüne sahip bir araştırma ortamı hazırlayabilmek, öğrencilerimize çağdaş, nitelikli, ülke sorunlarına duyarlı, toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve öğrendiklerini ülkesinin refahı için hayata geçirebilecek bir anlayış ve sorumluluk duygusu kazandırmaktır.