Sosyal Bilimler Enstitüsü

MÜDÜRÜN MESAJI

28.03.2009 tarihinde Enstitü Müdürünün atanmasıyla birlikte, akademik ve idarî kuruluşumuz için çalışmalara başlanmış, “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hazırlanmış ve 01.07.2009 tarih ve 27275 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Enstitümüzün temel görevi, öncelikle üniversitemizin ve genel olarak bütün yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacını karşılayacak, donanımlı bilim adamları yetiştirmektir. Amacımız başta yükseköğretim kurumları olmak üzere, çeşitli kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda görev yapacak araştırmacı, uzman ve bilim adamlarının millî ve manevî değerlerimizi özümsemiş, çağdaş değerlere bağlı, objektif düşünebilen, araştıran ve üreten birer birey olarak yetişmelerini sağlamak; böylece bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda çağımızın ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebileceğini düşündüğümüz yeni programlar açmak, mevcut programları geliştirmek ve böylece öğrenci sayımızı sürekli arttırma gayreti içerisindeyiz. 
 
Enstitü bünyesinde açılması düşünülen yüksek lisans programları için hazırlanan teklif dosyaları Yüksek Öğretim Kurumu’na gönderilerek, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı ve Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programları açılmıştır. Enstitümüz ile Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ortaklığında İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi (Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Türkçe Eğitimi Bilim Dalları), Temel Eğitim (Sınıf Eğitimi Bilim Dalı) Anabilim Dalları Ortak Yüksek Lisans Programı açılmış ve eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yine Enstitümüz ile Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, İşletme, İktisat, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalları Ortak Yüksek Lisans Programları açılmış ve eğitim-öğretime devam edilmektedir.
 
Enstitümüz seçkin kadrosuyla eğitim-öğretime devam etmekte ve hâlihazırda Enstitümüz yüksek lisans programlarına kayıtlı 490 öğrenci bulunmaktadır. Enstitümüz yüksek lisans programlarından 2016 yılı itibariyle 39 öğrenci tez çalışmalarını ve savunmalarını tamamlayarak başarıyla mezun olmuşlardır. Bu öğrencilerimizin 24 tanesi 2016 yılında mezun olmuştur.
 Enstitümüz bir müdür yardımcısı, Enstitü Kurulu, Yönetim Kurulu, Tez İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, Enstitü Sekreteri ve iki memurla çalışmalarını sürdürmektedir.
                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                   Doç. Dr. Alperen KAYSERİLİ    
                                                                                                                                                                                                                                            Enstitü Müdür V.