Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu

Adı Soyadı Unvanı Görevi
Dr. Öğr. Üye. Murat ÇALIŞOĞLU Başkan Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Abdulcebbar KAVAK Üye Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı 
Dr. Öğr. Üye. Yusuf SÖYLEMEZ Üye Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Dr. Öğr. Üye. Serkan Tevabil AKA Üye Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üye. Duygu TÜRKOĞLU Üye Temel Eğitimi Anabilim Dalı/Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üye. Suat POLAT Üyes Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğtiimi Anabilim Dalı/
Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı
Dr. Öğr. Üye. Shalala RAMAZANOVA Üye Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üye. Murat BEŞER Üye İktisat Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üye. Fatma TEMELLİ Üye İşletme Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üye. Ahmet Nurullah ÖZDAL Üye Tarih Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üye. İsmail ŞİMŞEK Üye İDKAB Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üye. Mehmet Fatih ÖZCAN Üye Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğtiimi Anabilim Dalı/           Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üye. İsmail ŞİMŞEK Üye Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Temel ATMACA Raportör Enstitü Sekreteri