Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu

Adı Soyadı Unvanı Görevi
Doç. Dr. Alperen KAYSERİLİ Başkan Enstitü Müdür Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Yusuf SÖYLEMEZ Üye Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 
Yrd. Doç. Dr. Serkan Tevabil AKA Üye Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Duygu TÜRKOĞLU Üye Temel Eğitimi Anabilim Dalı/Sınıf Eğitimi Bilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Suat POLAT Üyes Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğtiimi Anabilim Dalı/           Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Shalala RAMAZANOVA Üye Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Murat BEŞER Üye İktisat Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Fatma TEMELLİ Üye İşletme Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Nurullah ÖZDAL Üye Tarih Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. İsmail YILMAZ Üye İDKAB Eğitimi Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ÖZCAN Üye Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğtiimi Anabilim Dalı/           Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞİMŞEK Üye Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Temel ATMACA Raportör Enstitü Sekreteri