Fakültemiz Hakkında

           Fakültemiz Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. Maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/4/2011 tarihinde kurulması kararlaştırılan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı “Patnos Mühendislik ve Doğabilimleri Fakültesi” adıyla kurulmuştur. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15/5/2013 tarihli ve 980403 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/2013 tarihinde kararı ile Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi olarak değişltirilmiştir. Bünyesinde  “Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme ve Bilim Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Mimarlık Bölümleri açılmıştır.” adı altında on bölüm bulunmaktadır. Fakültemiz faaliyetlerini, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında sürdürmektedir. Programlarımız, çağın ihtiyaçlarına yönelik uygun yöntem ve teknikler geliştirerek uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarımız kamu, özel kurumlarda, yurt dışında yani bir çok alanda  istihdam olanağı bulmaktadırlar.

          Türkiye, yetişmiş yeni işgücünün önemli bir kısmı için iş bulma olanakları kısıtlı olan bir ülkedir. Fakültemizde alanında uzman mezunlar yetiştirerek istihdam endişesini kaldırmayı hedeflemektedir.
            Mühendislik sektöründe; alanında elzem bilgileri ile donatılmış, yabancı dili iyi anlayan, konuşan, okuyan ve yazan, mühendislik işleyişini iyi bilen, analitik düşünebilen ve sorun çözme kabiliyeti gelişmiş bulunan ve iyi insan ilişkileri kurabilen çalışanlara, orta ve üst düzey çalışanlara duyduğu ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu anlamda program, bu eksiklikleri bertaraf ederek vasıflı şuurlu bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.