MİSYON - VİZYON

MİSYON 
a.     İnsan odaklı ve bilimsel yaklaşımla eğitim alanında bilgi üretmek, bölgesel ve ulusal eğitim sorunlarının çözümüne katkı sağlamak, yeni nesilleri yetiştirecek eğitimciler yetiştirmektir.
 
DEĞERLER 
Temel ilke ve değerlerimiz 
a.     İnsan
b.    Bilimsellik
c.     Milli değerler
d.    Adalet ve eşitlik
e.     Kalite
f.     Toplumsal fayda
g.    Öğrenme kültürü
h.     Takım çalışması
i.      Katılımcı Yönetim
VİZYON 
a.     Öğrenme kültürüneuluslararası standartları yakalamış eğitim ve araştırma kurumu haline gelmek.