Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
 

S.NO UNVANI ADI-SOYADI GÖREVİ
1 Prof.Dr. Mehmet Serdar GÜLTEKİN Başkan
2 Prof.Dr. Önder ŞİMŞEK Üye
3 Prof.Dr. Güray OKYAR Üye
4 Prof.Dr. Mehmet YALÇIN Üye
5 Doç.Dr. Mucip GENİŞEL Üye
6 Doç.Dr. Murat ŞENTÜRK Üye
7 Yrd.Doç.Dr. Müslüm KUZU Üye
8 Fakülte Sekreter V. Gülseren GÜMÜŞER Raportör