FAKÜLTEMİZ HAKKINDA

Fakültemizde yetkin eczacı yetiştirmek amacıyla eğitim verilmektedir. Eczacılık eğitimi, bilgi çağının gereklerini yerine getirecek eğitim araçlarını sağlamak zorunda olduğundan Eczacılık alanındaki laboratuvar uygulamaları ile desteklenmiş ve güncel bilimsel-teknolojik gelişmelere paralel en iyi bilgiler ile donatılmış güçlü bir mesleki eğitim sağlamak zorundadır. Bu kapsamda eğitim programımız, eczacılık mesleğinin yeni klinik yönünün yanında, ilaç teknolojisindeki temel eğitimleri de kapsayacak şekilde; zorunlu-seçmeli teorik dersler, laboratuvar ve staj uygulamaları olarak planlanmıştır. Ayrıca, öğrencilerimize klinik eczacılık konusunda da teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Eczacılık eğitimi teorik eğitim yanında çok geniş bir uygulamaya yönelik olup, öğrencilerimiz eczane, hastane ve ilaç firmalarında meslekleri ile ilgili staj yapmaktadırlar. İnsanla çok yakın ilişkide olan eczacıların eğitim programında, ingilizce, ileri seviye bilgisayar derslerinin yanı sıra değişik kültürel dersler de yer almaktadır. Mezun olan öğrencilerimizin herbiri lisansüstü eğitime hazır hale getirilerek ileride değerli çalışmalar yapmalarının önü açılmış olacaktır.

 

Eczacılık Fakültesi mezunları mesleklerini değişik alanlarda yapabilme imkanına sahiptirler. Bunlar arasında serbest eczaneler, tedavi kurumlarının eczane ve klinik laboratuvarları en sık tercih edilen çalışma alanlarıdır. Bu ve benzeri kurumlarda eczacılar ilaç konusunda danışman görevi görerek tedavi ve koruma konusunda önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Eczacılar ilaç ve kozmetik endüstrisinin üretim, kalite kontrol, pazarlama bölümlerinde görev yapabilmekte, ilaç ve gıda kontrol birimlerinde çalışabilmekte ve çeşitli sağlık malzemelerinin üretim ve pazarlamasında görev alabilmektedirler. Ecza deposu, kalite kontrol ve medikal bürolar eczacıların çalışabilecekleri diğer alanlardır. Kimyasal ve bitkisel kaynaklı ilaç ve kozmetik ürünlerinin üretim ve pazarlamasında da çalışabilmektedirler.