Temel Eczacılık Bilimleri


Analitik Kimya Anabilim Dalı


Biyokimya Anabilim Dalı


Farmasotik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı