Eğitim Fakültesi

Disiplin Kurulu

FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
 
1-
Prof.Dr.Melik BÜLBÜL                          
2-Prof.Dr.K
erem KARABULUT                                                                            
3-Prof.Dr.
Güray OKYAR 
4-Prof.Dr.Rıdvan DURAK
5-Doç.Dr. Zübeyir SALTUKLU                                 
6-Doç.Dr. Mehrali CALP  
7-Yrd. Doç. Dr. Halil ZEHİR
8-
Raportör Bayram DEMİR