Eğitim Fakültesi

Disiplin Kurulu

FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
 
1-
Prof.Dr.Melik BÜLBÜL                          
2-Prof.Dr.Yücel ÜNAL                                                                                
3-Prof.Dr.
Güray OKYAR 
4-Doç.Dr. Zübeyir SALTUKLU                                 
5-Doç.Dr. Faruk KAYA   
6-Yrd. Doç. Dr. Halil ZEHİR
7-
Raportör Bayram DEMİR