Eğitim Fakültesi

Eğitim Programları ve Öğretim ABDEğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalının amacı;

her kademedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim programlarının geliştirilmesi yoluyla eğitim öğretim etkinliklerinin daha etkili ve verimli sürdürülmesini sağlayacak uzmanların yetiştirilmesidir.