Eğitim Fakültesi

Rakamlarla Fakültemiz


Bölümler Prof.Dr. Doç.Dr. Dr. Öğr. Üyesi Öğr.Gör. Arş.Gör. Yb Uy. 35.Madde Gör ARŞ.
BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 0 0 3 0 3 0 2
Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı - - 3 - 3 - 2
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0 0 6 2 4 0 5
Eğitimde Ölçme ve Değlend. ABD - -   1 1 - 2
Eğitim Yönetimi ABD - - 3 - - - 1
Rehberlik ve Psikolojik Danış. ABD - - 2 1 3 - -
Eğitim Programları ve Y. ABD - - 1 - - - 2
SOSYAL BİLİMLER ve TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 0 1 9 3 4 0 0
Türkçe Eğitimi Anabilim Dali - - 6 1 3 - -
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı   1 3 2 1    
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 0 2 6 1 6 0 2
Sınıf Öğremenliği ABD - 1 3 1 4    
Okul Öncesi Eğitimi ABD - 1 3 - 2   2
MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1 0 10 3 6 0 2
Fen Bilgisi Eğitimi ABD 1 - 4 3 3   1
İlköğretim Matematik Eğitimi ABD - - 6   3   1
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1 0 0 2 7 3 0
Resim-İş Eğitimi  ABD 1 - - 2 3 - -
Müzik Öğretmenliği Eğitimi ABD - - -   4 3 -
Özel Eğitim Bölümü 0 0 0 0 0 0 2
Zihinsel Engeliler Eğitimi ABD - -   - - - 2
FAKÜLTE TOPLAMI 2 3 34 11 30 3 13
Bölümler Öğrenci Sayıları
1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf TOPLAM
BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 93 62 48 52 255
Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı 93 62 48 52 255
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 72 70 62 55 259
Eğitimde Ölçme ve Değlend. ABD 0 0 0 0 0
Eğitim Yönetimi ABD 0 0 0 0 0
Rehberlik ve Psikolojik Danış. ABD 72 70 62 55 259
Eğitim Programları ve Y. ABD 0 0 0 0 0
SOSYAL BİLİMLER ve TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 166 197 169 182 714
Türkçe Eğitimi Anabilim Dali 78 87 76 99 340
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 88 110 93 83 374
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 235 278 279 269 1067
Sınıf Öğremenliği ABD 93 101 122 100 422
Okul Öncesi Eğitimi ABD 142 177 157 169 645
MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 185 116 81 71 453
Fen Bilgisi Eğitimi ABD 88 40 19 22 169
İlköğretim Matematik Eğitimi ABD 97 76 62 49 284
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 104 88 59 70 321
Resim-İş Eğitimi  ABD 55 45 31 43 174
Müzik Öğretmenliği Eğitimi ABD 49 43 28 27 147
Özel Eğitim Bölümü 0 0 0 0 0
Zihinsel Engeliler Eğitimi ABD 0 0 0 0 0
TOPLAM 855 811 698 699 3069
Bölümler FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİ - AKADEMİSYEN SAYILARI
Öğrenci Sayısı Akademisyen Ortalama
BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİMİ TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 255 6 255/6 = 42,5
Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı 255 6 255/6 = 42,5
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 259 12 259/12 =21,6
Eğitimde Ölçme ve Değlend. ABD 0 2 0
Eğitim Yönetimi ABD 0 3 0
Rehberlik ve Psikolojik Danış. ABD 259 6 259/6 = 43,1
Eğitim Programları ve Y. ABD 0 1 0
SOSYAL BİLİMLER ve TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 714 17 714/17 = 42
Türkçe Eğitimi Anabilim Dali 340 10 340/10 = 34
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 374 7 374/7 = 53,5
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 1067 15 1067/15  = 71,1
Sınıf Öğremenliği ABD 422 9 422/9 = 46,8
Okul Öncesi Eğitimi ABD 645 6 645/6 = 107,5
MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 453 20 453/19 =22,6
Fen Bilgisi Eğitimi ABD 169 11 169/10 =15,4
İlköğretim Matematik Eğitimi ABD 284 9 287/9 = 31,9
GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 321 13 321/13 = 24,7
Resim-İş Eğitimi  ABD 174 6 174/6 = 29
Müzik Öğretmenliği Eğitimi ABD 147 7 147/7 = 21
Özel Eğitim Bölümü 0 0 0
Zihinsel Engeliler Eğitimi ABD 0 0 0
TOPLAM 3069 83 3069/83 = 37