Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimler Teftişi Planlaması ve Ekonomisi ADB

 

   2 Yrd.Doç.Dr. ve 1 Öğr.Gör. İle akademik hayatını sürdürmektedir. Öğrencisi bulunmamaktadır. 

EYTPE anabilim dalı, eğitimcilerin, eğitim sisteminin her kademesinde yer almalarına yol açacak donanımı kazanmalarına yardımcı olmayı hedefleyen lisanüstü programlar sunmaya gayret etmektedir. Aday yöneticilere,  okulları ve kurumlarına etkili şekilde liderlik yapmalarına yönelik çağın gerektirdiği liderlik bilgi, beceri ve uygulama deneyimi ile eğitim vermeyi hedef almakta, böylece uygulamalarına katkıda bulunmak, eğitimi etkileyen ana sorunlara etkili ve pozitif şekilde çözüm getirmelerine katkıda bulunmak önemli hedeflenmektedir. Mezunların bir eğitimci olarak liderlik yapmalarına, eğitimdeki yenilik ve değişimleri kolaylaştırmaya hazırlanmalarına ve okuldaki değişim ve dönüşümü gerçekleştirme görevlerini etkili şekilde yapmalarına yardımcı olmaya yönelik eğitim verilmektedir. Eğitimcilerden eğitim programlarını yönetmekte liderlik yaparak kaliteli eğitime ve kaliteli öğrenmeye yol açmaları beklenmekte, öğrencilerin başarı standartlarını yükselterek, okul yöneticisinin profesyonel rolünü güçlendirmek dikkate alınmaktadır.

Eğitimcilerin eğitim yönetimi ve denetimi konusunda bilgilerini geliştirirken, uygulamaları ile teori arasında sürekli profesyonel gelişimi desteklemek, eğitim politikasıyla iligili konularda düşünmelerini sağlamak, nitelikli öğrenme ve öğretme için eğitim sistemini geliştirmeye katkıda bulunma fırsatı vermek, eleştirel ve orijinal düşünmeyi desteklemek esas alınmaktadır.