Eğitim Fakültesi

Eğitim Ölçme ve Değerlendirme ABD

2 Yrd.Doç.Dr. ve 1 Öğr.Gör. İle akademik hayatını sürdürmektedir. Öğrencisi bulunmamaktadır.

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme anabilim dalı, uluslararası vizyona sahip, ülkemizde özellikle ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde ölçme ve değerlendirme hizmetleri için yönetsel kararlar alabilme, uygulayabilme, çeşitli niteliklerde ölçme araçları geliştirebilme yeterliliklerine sahip uzmanlar yetiştirme misyonu ile hareket etmektedir.