Eğitim Fakültesi

Fakülte Kurulu

FAKÜLTE KURULU

MADDE 9. a) Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.
Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.
Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.
b) Görevleri: Fakülte kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
 

 

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ  
 
 
PROF.DR. MELİK BÜLBÜL


PROF.DR. MEHMET YALÇIN
 
DOÇ.DR.ZÜBEYİR SALTUKLU
 
DOÇ.DR.MEHMET TEYFUR


YRD. DOÇ.DR.MÜZAHİR KILIÇ

YRD.DOÇ.DR.HALİL ZEHİR 

YRD. DOÇ. DR. FATİH KARİP 

YRD.DOÇ.DR.MURAT ÇOBAN

BAYRAM DEMİR