Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D.

genel bilgiler



               4 yıllık lisans eğitimi veren programımız da biri profesör, dördü yardımcı doçent, ikisi öğretim görevlisi, biri okutman ve ikisi araştırma görevlisi olmak üzere toplam onbir öğretim elemanı bulunmaktadır.
 2014/2015 öğretim yılı itibarıyla öğrenci kontenjanı 85 olarak belirlenen programda tüm eğitim fakültelerinde ortak olan öğretim  programı uygulanmaktadır. Dersler fizik, kimya, matematik, biyoloji, yer bilimleri ve uzay konuları fizik, kimya, biyoloji derslerinde özel konular ile ilgili alan derslerinin ve etkili bir fen bilgisi eğitiminin verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan eğitimsel yöntem ve tekniklerin anlatıldığı eğitim derslerinden oluşmaktadır. Program öğrencileri öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi gibi uygulama derslerini Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında uygulamalı olarak yapmaktadırlar.
 Mezun öğrencilerimiz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında fen bilgisi öğretmeni olarak görev alabilmekte; Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı kapsamında Yüksek Lisans Ve Doktora eğitimlerine devam edebilmektedirler.