Eğitim Fakültesi

Genel Bilgiler

 

 

6 Yrd.Doç.Dr./4 Arş.Gör. İle akademik hayatını sürdürmektedir. Örgün öğretimde 317 öğrencisi ile Eğitim-Öğretimine devam etmektedir.

 Vizyonumuz

 

Matematik eğitimi alanında ulusal ve uluslararası arenada başarıyı temsil eden bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmek, matematik eğitimi alanında yetiştirilen çağdaş anlayışlı öğretmenlerle, toplum için iyi örnekler yaratmak ve çağdaş matematik eğitimi anlayışlarının yerleşmesinde öncü olmak, toplumda matematik okur yazarı olanların artmasına katkı sağlamaktır.

 

Misyonumuz

Matematik eğitimi alanında, ulusal ve uluslararası birikimleri izleyen, uygulayan, matematik eğitimi alanında aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır olan, ilköğretim birinci ve ikinci kademe öğrencilerinde matematiksel düşünme becerisini geliştirecek, matematiğin doğasına ve yapısına uygun olan bir matematik öğretimi sunacak akademisyenler ve öğretmenler yetiştirmektir.