Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi ABD

Müzik Öğretmenliği Programı’nın eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim dili Türkçe’dir. Anabilim dalına özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır. 3  yabancı uyruklu Öğr. Gör. ve  4 Arş.Gör. öğretim elemanı ile akademik hayatını sürdürmektedir. Örgün öğretimde   76 öğrencisi ile Eğitim-Öğretimine devam etmektedir.

Anabilim dalında, alan dersleri yanında zorunlu eğitim ve kültür dersleri ile seçmeli dersler mevcuttur. Anabilim dalına ait 6 Bireysel Çalışma Odası ve 4 adet Müzik Eğitimi Dershanesi mevcuttur. Temel görevi, İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmek olan Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim ve öğretim programı; sanat eğitiminin temel kavramlarını vermenin yanı sıra, müzik kuramları, ses eğitimi ve çalgı eğitimi alanlarına yönelik çeşitli konularda araştırmalara, müziksel yazma/müziksel yaratıcılığa ve müziksel ifadenin gelişmesine olanaklar sağlamaktadır. Derslerde genel kültür, eğitim formasyonu, müzik kültürü kavramları dengeli bir biçimde ele alınarak gezi, gözlem, seminer ve konserlerle desteklenmektedir. Lisans eğitimi programı temel müzik derslerinin yanı sıra çalgı, şan, oda müziği, okul çalgı toplulukları ve koro alanındaki derslerle, anabilim dalı çalışma odaları, derslik ve konser salonunda gerçekleştirilmektedir. Anabilim dalımızda verimliliğin ve rekabetin temeli olan bireysel ve takım çalışması ruhu ve bilincini yerleştirebilmek için 1. sınıftan itibaren mezun oluncaya kadar geçen 4 yıllık süre içinde öğrencilerin; solo, koro, orkestra/oda müziği konserlerine aktif olarak katılımları sağlanmaktadır.

Ayrıca anabilim dalı lisans öğrencileri, yurt dışındaki üniversitelerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda Erasmus Öğrenci Değişim Programı’ndan yararlanabilmektedir.

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu İçin Tıklayınız  
Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt İçin Tıklayınız