Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Eğitimi ABD

3 Yrd.Doç.Dr. ve 1 Doç. Dr. İle akademik hayatını sürdürmektedir. 
Misyonumuz
Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, öz denetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş öğretmenler yetiştiren bir anabilim dalı olmak.
Vizyonumuz
Okul öncesi eğitimin ülke düzeyinde tanıtılması, öneminin vurgulanması ve yaygınlaştırılması için öncü nitelikli çalışmalar yapmak, Türkiye'de okul öncesi eğitim alanında yapılan çalışmaları yurt dışında tanıtmak ve dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyerek ülkemize kazandırmak yoluyla çağdaş eğitimden çocuklarımızın yararlanmasını sağlamak, geliştirdiği programlarla erken çocukluk döneminin niteliğini arttırmak, çocuk, aile programları geliştirmek konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, okul öncesi dönem çocuklarını başarılı bir şekilde ilköğretime hazırlanmasını sağlamak ve erken çocukluk eğitimi konusunda ailelerin ve toplumun bilinçlenmesine katkı sağlamaktır.