Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

 

2 Yrd.Doç.Dr./ 1 Öğr.Gör.ve 2 Arş.Gör İle akademik hayatını sürdürmektedir.Örgün öğretimde   241 öğrencisi ile Eğitim-Öğretimine devam etmektedir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalımızda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı yürütülmektedir. Program özellikle eğitim kurumlarında öğrencilerin uyum sorunlarını çözmeyi amaçlayan; öğrenciler, aileleri, öğretmenleri ve akranlar arasındaki ilişkileri düzenleyen; bireylerin farkındalıklarını ve iletişim becerilerini artırmayı hedefleyen; bireylere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunan psikolojik danışmanlar yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Program uyum sorunları ve gelişimsel güçlükleri bulunan bireylerle çalışma için gerekli olan bilgi ve becerinin kazandırılmasını ve normal bireylerin psikolojik iyilik hallerinin korunmasını sağlamaya çalışmaktadır. Program ayrıca, mezunlara farklı kurumlarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi, örgütlenmesi ve uygulanmasına ilişkin mesleki beceriler de kazandırmaktadır.