Eğitim Fakültesi

Sınıf Eğitimi ABD

Genel Bilgiler

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, örgün öğretimde okuyan 400 öğrencisi ve 2 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi,1 Okutman ve 4 Araştırma Görevlisi olmak üzere 9 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim veren seçkin bir bölümdür.

Bölümümüz yeniden düzenlenen sınıf öğrenci sayıları ile ideal sınıflarda uygun ders yapma imkânına sahiptir. Sınıflarlın tamamına yakını sunum cihazlarıyla donatılmış olup, öğrenciler ders etkinliklerini bu sınıflarda modern eğitimin gereğine uygun bir şekilde yerine getirmektedirler

Bölümden mezun olanlar, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ve özel statülü özel okullarda öğretmen, üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde akademisyen, olarak çalışabilirler.

Misyon:

Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasındak en üst düzeyde yerini alabilmesi için gerekli olan demokratik, toplumsal ve etik değerlere saygılı; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; bilimsel ve teknolojik açıdan okur yazar; yeni nesilleri eğitme bilincinde; çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; özgüveni yüksek; uluslararası birikimler edinen, izleyen ve uygulayan akademisyen ve sosyal öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda öncülük yapmaktır. 

Vizyon
Ülkemizin, ulusumuzun ve insanlığın  zamanın gereklerine uyum sağlayabilmesi,  bilim ve teknolojide önder bir ülke olabilmesi için gelecek nesillerin çağdaş uygarlıklar için ihtiyaç duyacağı gereksinimlere cevap verebilecek şekilde eğitilmesinde önemli görevi alabilecek  Sosyal Bilgiler öğretmenlerini yetiştirmede Türkiye`nin ve bulunduğu coğrafyanın en başarılı kurumu olmaktır.