DEKAN

 
Prof. Dr. Rıdvan DURAK Telefon : 2021 E-posta : rdurak@agri.edu.tr Devamını oku


ÖZGEÇMİŞ

 
 
Adı Soyadı: Rıdvan DURAK
Unvanı:  Prof. Dr.
Öğrenim Durumu:  Doktora
 
 

1.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
1.1 Yüksek Lisans Tezleri
 
1.         ARAZ Aslı, (2014). Farklı Tipte Kanserli Ve Sağlıklı Akciğer Dokularının ICP-OES Tekniği İle Eser Element Konsantrasyonlarının Tayini: Evre, Cinsiyet ve Yaşa Bağlılık, Atatürk Üniversitesi.
2.         TURHAN Mehmet Fatih, (2011). Atom Numarası 67≤ Z ≤ 83 Aralığındaki Bazı Elementler İçin L Alt Tabaka Seviye Genişlikleri ve Işımalı Boşluk Geçiş İhtimaliyetlerinin Ölçülmesi, Atatürk Üniversitesi.
3.         GÜLEN Yasir, (2005). Şeker Hastalarının Kan Serumundaki Elementlerin X-Işını Floresans Analizi, Atatürk Üniversitesi.
4.         ÖZDEMİR Yüksel, (1998). 60 Kev'lik Fotonlarla Uyarılmış Z=24-92 Aralığındaki Elementlerin K ve L X Işını Floresans Tesir Kesitleri ve Floresans Verimleri, Atatürk Üniversitesi.
 
1.2 Doktora Tezleri
 
1.      TURHAN, Mehmet Fatih, 2017. XRF İle İlgili Atomik Parametreler ve K Tabakası Osilatör Şiddetlerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi.
2.      AKDEMİR Fatma, (2014). XRF ve ICP-OES Teknikleri İle Van Gölü’nün Su ve Sedimentinin Eser Element Analizi, Atatürk Üniversitesi.
3.      AKMAN Ferdi, (2013). EDXRF Spektrometre İle Bazı Elementlerin K Tabakası ve LIII Alt-tabakası Soğurma Sıçrama Faktörlerinin Doğrudan Uyarma ve Geçiş Geometrileriyle ve Bazı Ce, Sm Ve Gd Bileşiklerinin Soğurma Parametrelerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi.
4.      KAÇAL Mustafa Recep, (2011). Atomik İç Tabaka Geçişlerinde Manyetik Kuadrupol - Elektrik Dipol (M2/E1) Katkı Oranları ve Açısal Dağılım Parametrelerinin Ölçülmesi, Atatürk Üniversitesi.
5.      ÖZDEMİR Yüksel, (2002). Foton Uyarımlı L3-Alttabakasından M-Tabakasına Boşluk Geçiş İhtimallerinin ve Floresans X-Işınlarının Açısal Dağılımının Ölçülmesi ve Anizotropi Parametrelerinin Tayini, Atatürk Üniversitesi.
 
2.  Yayınlar  
 
2.1  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SCI‐EXPANDED) 
 
1.         Fatma AKDEMIR, Aslı ARAZ, Ferdi AKMAN, Mustafa Recep KAÇAL and Rıdvan DURAK, Updated Database for K-Shell Fluorescence Yields, AIP Conf. Proc., 1833 (2017) 020090-1–020090-6.
2.         Ferdi Akman, Mustafa Recep Kaçal, Fatma Akdemir,  Aslı Araz, Mehmet Fatih Turhan and Rıdvan Durak, Calculation of Absorption Parameters for Selected Narcotic Drugs in the Energy Range from 1 keV to 100 GeV, AIP Conf. Proc., 1833 (2017) 020083-1–020083-4.
3.         Rıdvan Durak, Ferdi Akman, Abdulhalik Karabulut, Photon-Induced L-Shell X-Ray Production Cross Sections for Lanthanides at 59.54 keV, Materials Science Forum, 890 (2017) 223-226.
4.         Akman, F, Kaçal, M. R, Durak, R, Chemical effect on the K shell absorption parameters of some selected cerium compounds, Journal of Instrumentation,   JINST 11 (2016) P08006.
5.         Akman, F, Durak, R, Kaçal, M. R, Bezgin, F, Study of absorption parameters around the K edge for selected compounds of Gd, X-Ray Spectrom., 45 (2016) 103-110.
6.         Akman, F, Akdemir, F, Durak, R, Kacal, M. R, Aksakal, O, Araz, A, Determination of K alpha, beta excitation factors in thin target for selected elements from Y to Te at 59.54 keV excitation energy, Applied Radiation and Isotopes, 107 (2016) 366-371.
7.         F. Akman, M. R. Kaçal, R. Durak, The excitation probabilities of Kα,β and Lα1,2 for some elements in 56≤Z≤68 at 59.54keV, Radiation Physics and Chemistry,119 (2016) 29-36.
8.         F. Akman, R. Durak, M. R. Kaçal, Determination of K shell absorption parameters for some lanthanides using the X-ray attenuation method, Canadian Journal of Physics, 93 (2015) 1532-1540.
9.         M.R. Kaçal, R. Durak, Ferdi Akman, Kinematic Coefficient Ratios, Anisotropy Parameters and Polarization Degrees of L3 X-ray Transitions of Bi, Pb, Ta, Lu and Yb, Canadian Journal of Physics, 93 (2015) 1057-1066.
10.     F. Akman, R. Durak, M. R. Kaçal, M. F. Turhan, Measurement of Li X-ray Fluorescence Production Cross Sections and Intensity Ratios of Some Elements at 59.54 keV, Canadian Journal of Physics, 93 (2015) 1099-1206.
11.     F. Akman, R. Durak, M.F. Turhan, M.R. Kaçal, Studies on Effective Atomic Numbers, Electron Densities From Mass Attenuation Coefficients Near the K Edge in Some Samarium Compounds, Applied Radiation and Isotopes, 101 (2015) 107-113.
12.     Ferdi Akman, Rıdvan Durak, Mustafa Recep Kaçal, Mehmet Fatih Turhan, Fatma Akdemir Determination of K-shell Absorption Jump Factors and Jump Ratios for La2O3, Ce and Gd Using Two Different Methods, Radiation Physics and Chemistry,107 (2015) 75-81.
13.     M.F. Turhan, R. Durak, F. Akman, Determination of L X-Ray Fluorescence Parameters for Ho, Lu, W, Hg and Bi, Applied Radiation and Isotopes, 89 (2014) 151-158.
14.     M.R. Kaçal, İ. Han, F. Akman, R. Durak, Measurement of L subshell Fluorescence Yields for High-Z Elements   Excited  by  22.6 keV  Photons,  Journal  of  Quantitative  Spectroscopy  and  Radiative Transfer, ,113 (2012) 373-381.
15.     Özdemir Y, Durak R, Kaçal M.R and Kurudirek M., L-Shell Polarization and Alignment of Heavy Elements induced by 59.54 keV Photons, Applied Radiation and Isotopes, 69 (2011) 991-995.
16.     M.R. Kaçal, R. Durak, F. Akman, M.F. Turhan and İ. Han, Measurement of L Subshell Fluorescence Cross  Sections and intensity Ratios of Heavy Elements at 22.6 keV, Radiation Physics and Chemistry, 80 (2011) 692-700.
17.     K. Murat, O. Yüksel, S. Önder and Durak R., Comparison of Some Lead and Non-Lead Based Glass Systems, Standard Shielding Concretes and Commercial Window Glasses in Terms of Shielding Parameters in the Energy Region of 1 keV-100 GeV A Comparative Study, Journal of Nuclear Materials, 407 (2010) 110-115.
18.     Durak R, Gülen Y, Kurudirek M. et al., Determination of Trace Element Levels in Human Blood  Serum   From  Patients  With  Type  II  Diabetes  Using  WDXRF  Technique:  A Comparative Study, Journal of X-Ray Science and Technology, 18 (2010) 111-120.
19.     Özdemir Y, Bayındır Y. Z, Durna D, Durak R, Quantitative EDXRF analysis of Ca, K, Mn and  Na  in  normal  and  pathological  adult-human  teeth,  Journal  of  X-Ray  Science  and Technology, 18 (2010) 193-199.
20.     R. Yilmaz, E. Öz, M. Tan, R. Durak, A. İ. Demirel and Y. ġahin, Measurements of Coster - Kronig  Enhencement Factors for Yb, Lu, Os and Pt Elements , Radiation Physics and Chemistry, 78 (2009) 318-322.
21.     Yüksel  Özdemir,  Rıdvan  Durak,  Angular  dependence  from  L3-subshell  to  M-shell vacancy  transfer  probabilities  for  heavy  elements  using  EDXRF  technique,  Annals  of Nuclear Energy, 35 (2008)1335-1339.
22.     Yıldırım  O. S,  Okummuş  Z,  Kızılkaya  M,  Özdemir  Y,  Durak  R,  Okur  A,  Comparative quantative  analysis  of sodium, magnesium, potassium and calcium in healthy cuttlefish backbone and  non-pathological human elbow bone, The Canadian Journal Of Analytical Sciences and Spectroscopy,  52 (2007) 270-275.
23.     Rıdvan Durak, Measurenment of angular dependence of M X-ray production differential cross sections in heavy elements at 5.96 keV, The Canadian Journal of Analytical Sciences and Spectroscopy, 51 (2006) 67-73.
24.     Yüksel Özdemir, Rıdvan Durak, Kadir Esmer and Mehmet Ertuğrul, Measurement of angular  dependence  from  L3-subshell  to  M-shell  vacancy transfer  probabilities  for  the elements in the atomic region , J. Quant. Spectrosc. Ra., 90 (2005) 161-168.
25.     Özdemir Y, İyigün İ, Durak R, Qualitative and quantitaive analysis bones in adult rats by repeated  intraperitoneal  administration of paclitaxel (Taxol) using radioisotope EDXRF technique, J. Quant. Spectrosc. Ra., 78 (2003) 455-461.
26.     Okur A, Özdemir Y, Durak R, Qualitative and quantitaive analysis of pathological and non-pathological human bone using radioisotope X-ray fluorescence technique,  J. Quant. Spectrosc. Ra., 78 (2003) 55-60.
27.     14. Özdemir Y, Durak R, L-subshell fluorescence yields (w1, w2 and w3) for elements in the atomic range 55≤ Z ≤ 68 with a Si (Li) detector, J. Quant. Spectrosc. Ra., 77 (2003) 95-103.
28.     Özdemir Y, Okur A, Tatlı L, Durak R, Determination of concentrations of human bone around titanium  and stainless stell with energy-dispersive X-ray fluorescence technique, Inst. Sci. and Tech., 31 (1) (2003) 77-84. w
29.     Özdemir Y, Durak R, Öz E, K-shell X-ray production cross-sections and fluorescence yields in some medium-Z elements, Radiat. Phys. and Chem., 65 (2002) 199-204.
30.     Durak R, Özdemir Y, ġahin Y, Measurement of Kα to Lα and Kβ to Lβ intensity ratios of seven elements in the atomic number range 56 ≤ Z ≤66 using photoionization at 59.54 keV. J. Quant. Spectrosc. Ra., 70 (2001) 333-340.
31.     Durak R and Özdemir Y, Measurement of L alpha/Ll, L alpha/L beta and L alpha/L gamma X-ray intensity ratios for elements in the atomic range 57 ≤ Z ≤92 using radioisotope X-ray fluorescence, Physıcs Letters A, 284 (2001) 43-48.
32.     Durak  R,  Özdemir  Y,  Photon-induced  M-shell  X-ray  production  cross-sections  and fluorescence yields in heavy elements at 5.96 keV, Spectrochimica Acta Part B, 56 (2001) 455-464.
33.     Durak R, Özdemir Y, Measurement of K-shell fluorescence cross-sections and yields of 14 elements in  atomic number range 25≤ Z ≤ 47 using photoionization, Radiat. Phys. and Chem., 61 (2001) 19-25.
34.     Durak R, Özdemir Y, X-ray fluorescence escape peaks in Ge(Li) detectors, Inst. Sci. and Tech., 29(3) (2001) 185-192.
35.     Durak R, Özdemir Y, Experimental determination of L-subshell fluorescence yields for heavy elements at 59.54 keV, J. Anal. At. Spectrom., 16 (2001) 1167-1171.
36.     Özdemir Y, Durak R, Measurement of Ll, L alpha, L beta and L gamma X-ray production cross-sections and average L shell fluorescence yields for elements in atomic range 70 ≤ Z ≤ 92 at 59.54 keV. Physica Scripta, 62 (2000) 41-45.
37.     Durak R, Özdemir Y, Measurement of K- to L- and M-shell radiative vacancy transfer probabilities in  lanthanide elements by 59.54 keV photons. X-Ray Spectrom., 29 (2000) 151-154.
38.     R. Durak and Y. Özdemir, Ll, La,  Lb and Lg X-ray production cross- sections  and  yields  of  some  selected  elements  between  cesium  and  erbium  following ionization by 59.54 keV gamma rays. Spectrochimica Acta Part B, 55 (2000) 177-184.
39.     Durak  R,  Özdemir  Y,  K-  to  L-  and  M-shell  radiative  vacancy  transfer  probability measurements in some elements from Nd to Pb. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 31(1998) 3575-3581.
40.     Durak R, K-shell X-ray fluorescence cross-sections and fluorescence yields measurements in 12 elements from Zr to Yb at 122 keV. Physica Scripta, 58 (1998) 111-115.
41.     Durak R, and ġahin Y, Measurement of K-shell fluorescence yields of selected elements from Cs to Pb using radioisotope X-ray fluorescence. Phys. Rev., A, 57 (1998) 2578-2582.
42.     Durak R, Erzeneoğlu S, Kurucu Y, ġahin Y, Measurement of photon-induced K X-ray production  cross-section for some elements with 40 ≤ Z ≤ 70 at 122 keV. Radiat. Phys. Chem., 51(1998) 45-48.
43.     Kurucu Y, Erzeneoğlu S, Durak R, ġahin Y, Scattering of 59.5 keV gamma rays by Ti, Ni and Zr. Applied Spectroscopy Reviews, 33(1&2) (1998) 167-174.
44.     Erzeneoğlu S, Durak R, Kurucu Y, ġahin Y, Coherent scattering 59.5 keV gamma rays by Ti, Ni, Zr and in through angles from 36º to 135º. Applied Spectroscopy Reviews, 33(1&2) (1998) 175-187.
45.     Kurucu Y, Durak R, S. Erzeneoğlu S, ġahin Y, Incoherent scattering differential cross- sections of 59.5 keV photons in in, Au and Pb. Journal of Trace and Microprobe Tech., 16 (1998) 293-300.
46.     Durak  R,  Kurucu  Y,  Erzeneoğlu  S,  Ertuğrul  M,  ġahin  Y,  Scattering  contribution  of fluorescent radiation to XRF intensity in Ge(Li) detector. Physica Scripta, 55 (1997) 547-549.
47.     Durak R, ġahin Y, Measurement of K-shell fluorescence yields for Ba, Ce, Nd, Gd, Dy, Er, and Yb using radioisotope XRF, Nucl. inst. and Meth. in Phys. Res. B,124 (1996) 1-4.
48.     Durak R, Erzeneoğlu S, Kurucu Y, ġahin Y, Natural backgraund in Ge(Li) spectrometers. Inst. Science and Thec., 25 (1997) 335-343.
49.     Erzeneoğlu S, Kurucu Y, Durak R, ġahin Y, Coherent scattering of 59.5 keV photons by Au and Pb. Physica Scripta, 54 (1996) 153-155.
50.     Ertuğrul M, Tıraşoğlu E, Kurucu Y, Erzeneoğlu S, Durak R, ġahin Y, Measurement of M shell X-ray production cross sections and fluorescence yields for the elements in the atomic range 70 ≤ Z ≤ 92 at 5.96 keV. Nucl. inst. and Meth. in Phys. Res. B,108 (1996) 18-22.
51.     Erzeneoğlu S, Kurucu Y, Durak R, ġahin  Y, Measurements of atomic form factors at 4.283Å-1 photon-momentum transfer. Phys. Rev. A, 51 (1995) 4628-4630.
52.     Durak R, Ertuğrul M, Erzeneoğlu S, Kurucu Y, ġahin Y, Analysis of binary systems with Rayleigh and Compton scattered photons. Applied Spectroscopy Reviews, 30 (1&2) (1995) 1-11.
53.     Ertuğrul M, Durak R, Tıraşoğlu E, Büyükkasap E, Erdoğan H, Angular dependence of differential   cross-sections  of  L  X-rays  from  Hg,  Tl  and  Pb  at  59.5  keV.  Applied Spectroscopy Reviews, 30 (3) (1995) 219-225.
54.     Kurucu Y, Erzeneoğlu S, ġahin Y, Durak R, incoherent scattering of 59.5 keV gamma rays by light, medium and heavy elements. IL Nuovo Cimento, 16D (1994) 555-559.
55.     Şahin  Y,  Durak  R,  Kurucu  Y,  Erzeneoğlu  S,  Peak  area  determination  and  energy dependence of  gamma  and  x-ray peak  tailing,  Journal  of  Radioanalitical  and  Nuclear Chemistry, 177 (1994) 403-413.
 
2.2Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
1.         Y. Özdemir, M. Kurudirek, M. R. Kaçal, R. Durak and M. Ertuğrul, Angular dependence from L3-subshell to M-shell vacancy transfer probabilities for heavy elements using EDXRF technique. Balkan Physics Letters, Special Issue (2008) 136.

2.3   Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 
 
1.         Y. Kurucu, S. Erzeneoğlu, R. Durak and Y. Şahin, Measurement of the Compton and coherent scattering differential cross sections. Tr. J. of Physic, 22 (1998) 783.
2.         S. Erzeneoğlu, R. Durak, Y. Kurucu and Y. Şahin, Coherent scattering of 59.5 keV gamma rays by W through angles from 36o to 135o. Tr. J. of Physics, 19 (1995) 752.

2. 4  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

 1. Rıdvan Durak, Mehmet Fatih Turhan and Ferdi Akman, Investigation of K Shell Oscillator Strengths and Related Parameters for Sb and Ce, 4th International Congress on Technology - Engineerıng & Science (ICONTES), August 05-06, 2017, Kuala Lumpur, Malaysia.
 2. Ferdi Akman, Mustafa Recep Kaçal, Fatma Akdemir,  Aslı Araz, Mehmet Fatih Turhan and Rıdvan Durak, Calculation of Absorption Parameters for Selected Narcotic Drugs in the Energy Range from 1 keV to 100 GeV, II. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2017), April 18-24, 2017, Antalya, Turkey.
 3. Ferdi AKMAN, Mustafa Recep Kaçal, Fatma Akdemir,  Aslı Araz and Rıdvan DURAK, The Mass Attenuation Coefficients, Effective Atomic Numbers and Electron Densities for Some Narcotic Drugs: Theoretical Calculation, II. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2017), April 18-24, 2017, Antalya, Turkey.
 4. Fatma AKDEMIR, Aslı ARAZ, Ferdi AKMAN, Mustafa Recep KAÇAL and Rıdvan DURAK, Updated Database for K-Shell Fluorescence Yields, II. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2017), April 18-24, 2017, Antalya, Turkey.
 5. Fatma AKDEMIR, M. F. TURHAN, Ferdi AKMAN, Rıdvan DURAK, Aslı ARAZ,  Measurements of K Shell Absorption Parameters for Ce, II. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2017), April 18-24, 2017, Antalya, Turkey.
 6. Aslı ARAZ, Fatma AKDEMIR, Ferdi AKMAN, M. Recep KAÇAL and Rıdvan DURAK, The Vacancy Transfer Probabilities from K-Shell to L2, L3 and L-Shell/Subshells: Updated Database Values, II. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2017), April 18-24, 2017, Antalya, Turkey.
 7. Ferdi Akman, Mustafa Recep Kaçal, Fatma Akdemir,  Aslı Araz, Mehmet Fatih Turhan and Rıdvan Durak, Calculation of Absorption Parameters for Selected Narcotic Drugs in the Energy Range from 1 keV to 100 GeV,  II. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2017), April 18-24, 2017, Antalya, Turkey.
 8. Rıdvan DURAK, Ferdi AKMAN and Abdulhalik Karabulut, Photon-induced L-shell X-ray Production Cross Sections for Lanthanides at 59.54 keV, 5th International Conference on Material Science and Technology (ICMSET 2016), October 29-31, 2016, Tokyo, Japan.
 9. Abdulhalik Karabulut, Bünyamin Aygün, Turgay Korkut, Rıdvan Durak, Neutron Gamma Radiation Shielding New Super Alloys Production with Nano Technology and Semi-Experimental Monte Carlo Simulation Code (GEANT4) Program, 5th International Conference on Material Science and Technology (ICMSET 2016), October 29-31, 2016, Tokyo, Japan.
 10. Yüksel M., Sağsöz M.E., Doğan T., Topaksu M., Durak R., Determination of TL Kinetic Parameters and Linear Attenuation Coefficient of Etibor-68, International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology (TESNAT 2016), 28-30 April 2016 Mustafa Kemal University Hatay,Turkey.
 11. M. E. Sağsöz , M. Yüksel , Ö. Korkut , S. Aktaş , T. Doğan , M. Topaksu , R. Durak, Determination of Linear Attenuation Coefficients of Some Dosimetric Materials, 1st International Physics Conference at the Anatolian Peak (IPCAP 2016), 25- 27 February, 2016, Atatürk University, Erzurum, Turkey.
 12. R. Durak, D. Kıran, N. Ekinci, E. Kavaz, Indoor Radon Measurements in Erzurum Province of Turkey, 1st International Physics Conference at the Anatolian Peak (IPCAP 2016), 25- 27 February, 2016, Atatürk University, Erzurum, Turkey.
 13. M. F. Turhan , F. Akman , M. R. Kacal and R. Durak, Determination of K Shell Fluorescence Parameters for Some Elements in the Atomic Number Range 50≤Z≤60, 1st International Physics Conference at the Anatolian Peak (IPCAP 2016), 25- 27 February, 2016, Atatürk University, Erzurum, Turkey.
 14. M. F. Turhan , F. Akman , M. R. Kacal ve R. Durak, Measurement of L3 Sub-Shell to M, N, O Shell Radiative Vacancy Transfer Probabilities for Ho, Lu and Hg Elements, 1st International Physics Conference at the Anatolian Peak (IPCAP 2016), 25- 27 February, 2016, Atatürk University, Erzurum, Turkey.
 15. F. Akman , R. Durak , M. R. Kaçal , M. F. Turhan, Determination of K-Li Sub-Shell, Total K-L and Total K-M shell Vacancy Transfer Probabilities for Europium, Gadolinium and Terbium, 1st International Physics Conference at the Anatolian Peak (IPCAP 2016), 25- 27 February, 2016, Atatürk University, Erzurum, Turkey.
 16. F. Akman , R. Durak , F. Akman , M. R. Kaçal , M. F. Turhan , F. Akdemir and A. Araz, Investigation of Chemical Effect on the Absorption Parameters for Some Selected Indium Complex at 59.54 keV Photon Energy, 1st International Physics Conference at the Anatolian Peak (IPCAP 2016), 25- 27 February, 2016, Atatürk University, Erzurum, Turkey.
 17. Fatma Akdemir , Asli Araz , Ferdi Akman and Rıdvan Durak, Basic Sciences Agonize In Turkey! 1st International Physics Conference at the Anatolian Peak (IPCAP 2016), 25- 27 February, 2016, Atatürk University, Erzurum, Turkey.
 18. Asli Araz , Fatma Akdemir , Ferdi Akman and Rıdvan Durak, Why Do We Need Nuclear Energy in Turkey? 1st International Physics Conference at the Anatolian Peak (IPCAP 2016), 25- 27 February, 2016, Atatürk University, Erzurum, Turkey.
 19. Rıdvan Durak, Ferdi Akman, Study of absorption parameters around the K edge for the compounds of Gd, 27 October - 01 November 2015,  Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 20. Fatma Akdemir, M. R. Kaçal, C. Baydere, A. Araz, F. Akman, R. Durak, Measurement of Fluoresans Parameters of Some Ni and Zn Transıtıon Metal Complexes With Carboxylic Acid Coordination, 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union 24-27 August 2015, İstanbul University, İstanbul, Turkey.
 21. Fatma Akdemir F. Akman, M. R. Kaçal, A. Araz, R. Durak,  Determination of the K Shell Absorption Jump Factor of Molecular and Atomic Cross Sections for Some Samarium Compounds, 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union 24-27 August 2015, İstanbul University, İstanbul, Turkey.
 22. Aslı Araz, F. Akdemir, F. Akman, R. Durak, Determination of Trace Element Concentrations in Different Types Cancerous and Healthy Lung Tissues Using Icp-Oes Technique: Stage, Sex and Age Dependence, 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union 24-27 August 2015, İstanbul University, İstanbul, Turkey.
 23. Aslı Araz, M. R. Kaçal, F. Akdemir, C. Baydere, F. Akman, R. Durak, The Investigation of Chemical Effect on Some Cu And Fe Metal Complexes, 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union 24-27 August 2015, İstanbul University, İstanbul, Turkey.
 24. Rıdvan Durak, M. Recep Kaçal, Ferdi Akman, Fatma Akdemir, Oğuz Aksakal, M. Fatih Turhan, Measurement of Magnetic Quadrupole-Electric Dıpole Mixing Ratios and Angular Distribution Parameters in Atomic Inner-Shell Transitions, Materials Science and Technology (MS&T) 2013, October 27-31, 2013, Montreal, Quebec, Canada.
 25. M. Sağlam, B. Güzeldir, R. Durak and A. Ateş, A Study on Cu in Se2 Thin Films Deposited by Spray Pyrolysis Technique, Materials Science and Technology (MS&T) 2013, October 27-31, 2013, Montreal, Quebec, Canada.
 26. Rıdvan Durak, Şeydanur Aktaş, Betul Güzeldir and Mustafa Sağlam, The Properties of The Zn in se Thin Film Grown by Silar Method, Materials Science and Technology (MS&T) 2013, October 27-31, 2013, Montreal, Quebec, Canada.
 27. R. Durak, M. F. Turhan, M. Sağlam , A. Ateş, Measurements of Radiative Vacancy Transfer Probabilities for Some Elements Irradiated with Photons of 0.0208 Nanometer Wavelengths,  2nd International Conference Nanomaterials: Applications and Properties (NAP)-17-22 September 2012, Alushta, the Crimea, Ukraine.
 28. Aytunç   Ateş,   Betül   Güzeldir,   Mustafa   Sağlam   and   Rıdvan   Durak,   Chracteristic Parameters of Cds Thin Film and C-V Properties of Cd/Cds/Gaas/in Sandiwich Structure as a Function of Frequency Grown by Silar Method, The 2011 International Conference on Material Sciences and Technology (MST), 2011, Oct. 28, 2011, Shanghai, China
 29. R. Durak, Y. Özdemir, Measurement of Angular Dependence M X-ray Production Cross Section in Heavy Elements at 5.96 keV, 5 th General Conference of The Balkan Physical Union BPU, 25-29 August 2003, Vrnjačka Banja, Serbia and Montenegro.
 30. R.  Durak,  Y.  Özdemir,  E.  Öz  and  S.  Erzeneoğlu,  Ll,  La,  Lb  and  Lg X-ray Production  Crosssections and Yields of Some Selected Elements Between Cesium and Erbium Following Ionization by 59.54 keV Gamma Rays. European Conference on Energy Dispersive X-Ray Spectrometry, EDXRS 2000, June 18-23, 2000, Kraków, Poland.
 31. R. Durak, E. Öz, Y. Özdemir, S. Erzeneoğlu and Y. ġahin, Measurement of K- to L and M-shell  Radiative Vacancy Transfer Probabilities in Lanthanide Elements by 59.54 keV Photons. European Conference on Energy Dispersive X-ray Spectrometry, EDXRS 2000, June 18-23, 2000, Kraków, Poland.
 32. H. Erdoğan, E. Öz, M. Ertuğrul, Y. ġahin, R. Durak and S. Erzeneoğlu, Measurement of Coster Kronig Enhancement Factors of Some Elements in The Atomic Number Range 68≤ Z ≤ 90. European Conference on Energy Dispersive X-ray Spectrometry, EDXRS 2000, June 18-23, 2000, Kraków, Poland.
 33. S. Erzeneoğlu, O. İçelli,  R. Durak, E. Öz and Y. ġahin, Coherent Scattering of 59.54 keV Gamma Rays by Au Through Angles From 45º To 125º. European Conference on Energy Dispersive X-ray Spectrometry, EDXRS 2000, June 18-23, 2000, Kraków, Poland.
 34. S. Erzeneoğlu, O. İçelli, R. Durak, E. Öz and Y. ġahin, Coherent Scattering of 59.54 keV Gamma rays by Au Through Angles From 45º To 125º. European Conference on Energy Dispersive X-ray spectrometry, EDXRS 2000, June 18-23, 2000, Kraków, Poland.
 35. R. Durak, Y. Özdemir, Measurement of L X-ray intensity Ratios of Heavy Atoms Using Radioisotope X-ray Fluorescence Technique. First Hellenic-Turkish International Physics Conference, 10-15 September 2001, Bodrum-Turkey and Kos-Greece.
 36. Y. Özdemir, R. Durak, Photon excited L1, L2 and L3-Subshell Fluorescence Yields for Some  Heavy   Elements  at  59.54  keV.  First  Hellenic-Turkish  International  Physics Conference, 10-15 September 2001, Bodrum Turkey and Kos-Greece.
 37. R.  Durak,  Y.  Özdemir,  A.  Ateş,  M.  Sağlam,  S.  Erzeneoğlu  and  M.  Biber,  Angular Dependence of M X-Ray Production Differential Cross sections at 5.96 keV, The Fourth Eurasian Conference on Nuclear  Science and Its Application, 31 October 3 November 2006, Baku, Azerbayijan.
 38. R. Durak, A. Ateş, M. Sağlam, S. Erzeneoğlu, M. Biber, Y Gülen and İ. Çapoğlu, X-ray Fluorescence  Analysis of Trace Elements in Blood Serum From Diabetic Patients, The Fourth  Eurasian  Conference  on  Nuclear  Science  and  Its  Application,  31  October  3 November 2006, Baku, Azerbayijan.
 39. R. Durak, S. Erzeneoğlu, Y. Kurucu, Y. Özdemir and Y. ġahin, Measurement of K X-ray Fluorescence  Cross  Sections  and  Yields  of Selected Elements  From  Zr To  Yb Using Radiosotope X-ray Fluorescence. III. General Conference of The Balkan Physical Union, 2- 5 September, 1997, Cluj-Napoca , Romania.
 40. M. R. Kaçal, F. Akman, M. F. Turhan, İ. Han and R. Durak, Electric Dipole Mixing in  Photon Induced  Inner-Shell  Magnetic  Quadrupole Transitions  7th General Conference of The Balkan Physical Union, 9-13 September 2009, Alexandroupolis, Greece.
 41. M.F. Turhan, F. Akman, M.R. Kaçal, R. Durak, Hg, Tl, Pb ve Bi Elementleri İçin L3 Alt Tabakası  Floresans Verim ve Seviye Genişliklerinin  Ölçülmesi, TFD 28. International Physics Congress 6-9 September 2011 Bodrum, Turkey.
 42. F. Akdemir, O. Aksakal, F. Akman, S. Ozcelık, M. Çoban, B. Canımkurbey, R. Durak, The Status Of Women in Physıcs at Turkısh Universities, TFD 28. International Physics Congress 6-9 September 2011 Bodrum, Turkey.
 43. M. Kurudirek, Y. Özdemir and R. Durak, Assigning an Effective Atomic Number in Solutions for Photon Energy Absorption Based on Mass Attenuation Coefficients in The Energy Region 200-1500 keV,  TFD 28. International Physics Congress 6-9 September 2011 Bodrum ,Turkey.
 44. F. Akman, M.F. Turhan, M.R. Kaçal and R. Durak, Lu, W, Au ve Pb Elementleri İçin L Alt Tabakası X-Işını Üretim Tesir Kesitlerinin ve Floresans Verimlerinin Ölçülmesi, TFD 28. International Physics Congress, 6-9 September 2011 Bodrum, Turkey.
 45. F. Akman, M. R. Kaçal, B. Doğan, R. Durak, N. Ekinci Contribution of The Mixing Ratio and Anisotropy Parameters of Vacancy States 22.6 keV Photon induced L3-Subshel TFD 27. International Physics Congress 14-17 September 2010 İstanbul, Turkey.
 46. M. Kurudirek, Y. Özdemir, R. Durak, A Study Of Gamma Spectrometric Parameters in Portland Cement, Silica Fume, Blast Furnace Slag and Natural Zeolite, Turkish Physical Society 26 th International Physics Conference,24-27 September 2009, Bodrum, Turkey.
 47. F. Akman,  M. R. Kacal,        M. F. Turhan,     I. Han    and        R. Durak,             Measurement of Mass Attenuation Coefficients and Comparison of Detectors Efficiencies at Some Energies, TFD 26. International Physics Congress , 24-27 September 2009, Bodrum, Turkey.
 48. Y.Özdemir, M. R. Kaçal, M. Kurudirek, D. Durna, A. Levet and R. Durak, Quantitative EDXRF Analysis of Ca, K, Mn and Na in Normal and Pathological Adult-human Teeth, TFD 24. International Physics Congress 28-31 August 2007 Malatya, Turkey.
 49. Y. Özdemir, M. Kurudirek, M. R. Kaçal, R. Durak and M. Ertuğrul, Angular Dependence From L3-subshell  to M-shell Vacancy Transfer Probabilities for Heavy Elements Using EDXRF Technique, TFD 24. International Physics Congress 28-31 August 2007 Malatya, Turkey.

 
 
2.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 
 
1         Ferdi Akman, Mehmet F. Turhan, Mustafa R. Kaçal, Rıdvan Durak and Abdulhalik Karabulut, Measurement of mass attenuation coefficients around the K absorption edge of some Ce compounds, 4. Ulusal Kristallografi Toplantısı, 17-19 Mayıs 2014, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
2         Ferdi Akman, Mehmet F. Turhan, Mustafa R. Kaçal, Rıdvan Durak and Abdulhalik Karabulut, X-ray attenuation coefficients of Gd compounds in the K edge region at different energies, 4. Ulusal Kristallografi Toplantısı, 17-19 Mayıs 2014, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
3         R. Durak, F. Akman, M.F. Turhan, M.R. Kaçal, Samaryum bileşiklerinin foton etkileşim parametrelerinin belirlenmesi,  XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
4         3- F. Akman, M. F. Turhan, F. Akdemir, M. R. Kaçal, R. Durak, Hg, Tl, Pb ve Bi elementleri için Ll, Leta, Lalfa, Lbeta ve Lgama üretim tesir kesitlerinin deneysel olarak hesaplanması, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
5         4- M. F. Turhan, F. Akman, R. Durak, M. R. Kaçal, F. Akdemir, Ho, Er, Tl ve W elementleri için Ll, Lalfa, Lbeta ve Lgama X-ışını floresans tesir kesitlerinin ölçülmesi, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
6         R. Durak, M. R. Kaçal, F. Akman, M. F. Turhan "X-Işını Spektrumlarında Manyetik Kuadrupol-Elektrik Dipol M2/E1 Karışım Oranları", XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Gazi Üniversitesi, Ankara.
7         R. Durak, Y. Özdemir and Y. Gülen, Angular Dependence M X-ray Production Cross Section in  Heavy Elements Between Lu and Pt At 5.96 keV. Geleneksel Erzurum Fizik Günleri II, 24-27 Mayıs 2005, Erzurum.
8         R. Durak, Y. Özdemir, Measurement of Angular Dependence From L3 subshell to M Shell Vacancy Transfer Probabilities for The Elements in The Atomic Region 71 Z 92, TFD 21. Fizik Kongresi, 11-14 Eylül 2002, Isparta.
9         R. Durak, Y. Özdemir, ve Y. Şahin, 59.5 keV De Atom Numarası 56 ≤ Z ≤ 66 Aralığında Olan Bazı Elementlerin Ka/La ve Kb/Lb ġiddet Oranlarının Ölçülmesi. III. Ulusal Atom ve Molekül Fiziği Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2000, Erzurum.
10     Y. Özdemir ve R. Durak, Atom Numarası 70 ≤Z≤ 90 Aralığında Olan Bazı Elementlerin Ll, La,  Lb  ve  Lg  X Işını  Üretim  Tesir  Kesitleri  ve Ortalama  L Tabakası  Floresans Verimlerinin Ölçülmesi. TFD 18. Fizik Kongresi, 25-28 Ekim 1999, Adana.
11     R. Durak ve Y. Özdemir, Atom Numarası 55 ≤ Z ≤ 68 Aralığında Olan Bazı Elementlerin K’dan L’ye ve M’ye Işımalı Boşluk Geçiş İhtimallerinin Ölçülmesi. TFD 18. Fizik Kongresi, 25-28 Ekim 1999, Adana.
12     R. Durak ve Y. Özdemir, Radyoizotop X Işını Floresans Tekniğiyle Atom Numarası 55≤ Z ≤82 Aralığında            Olan        Bazı        Elementlerin      K Tabakası Floresans Verimlerinin Hesaplanması.  TFD 17. Fizik Kongresi, 27-31 Ekim 1998, Alanya.
13     R. Durak, Y. Kurucu, S. Erzeneoğlu ve Y. ġahin, 122 keV’de 40≤ Z ≤70 Atom Numaralı Elementlerin Foton Uyarımlı K X Işını Üretim Tesir Kesitleri. TFD 16. Fizik Kongresi, 26-29 Ağustos 1996, Ayvalık.
14     S.  Erzeneoğlu,  Y.  Kurucu,  R.  Durak  ve  Y.  ġahin,  59.5  keV’ lik  Gamma  Işınlarının Koherent   Saçılması  Üzerine  Deneysel  Çalışma. I. Ulusal  Atom  Ve  Molekül  Fiziği Sempozyumu, 24-26 Haziran 1996, Ankara.
15     Y.  Kurucu,  S.  Erzeneoğlu,  R.  Durak  ve  Y.  ġahin,  Koherent  ve  Compton  Saçılma Diferansiyel  Tesir Kesitlerinin Açısal Değiğiminin  İncelenmesi. TFD. 14. Ulusal Fizik Kongresi, 25-27 Ekim 1993, Lefkoşa.
16     A. Karabulut, G. Budak, R. Durak ve Y. ġahin, Üst Üste Binmiş İkili Piklerin Analizi İçin Yeni Bir Metot. TFD. 13. Ulusal Fizik Kongresi, 30 Eylül -02 Ekim 1992, Eskişehir.
17     Y.  ġahin,  S.  Erzeneoğlu,  Y.  Kurucu,  R.  Durak ve H.  Erdoğan,  Toplam Compton  ve Koherent  Saçılma Diferansiyel Tesir Kesitlerinin Doğrudan Bir Metodla Ölçülmesi. V. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, 22-24 Mayıs 1991, İzmir.
18     R. Durak, Y. ġahin ve Hasan Erdoğan, Bazı gama ve Ağır Elementler Bölgesindeki Kb Tepelerinin  Biçimlerinin  İncelenmesi.   IV.  Ulusal  Nükleer  Bilimler  Kongresi,  27-29 Haziran 1990, Erzurum.
 
 
2.6  Kitaplar  
1.         R, Durak,… Gerald L. Pollack, Daniel R. Stump, Electromagnetism, İlk Baskıdan Çeviri: ElektromagnetikTeori (Çeviri Kurulu), Gazi Kitabevi, 2004. ANKARA.
2.         R. Durak, Prof. Walter Lewin, Electric and Magnetism, MIT Open Course Ware 8.02, Çeviri:  Türkiye  Bilimler  Akademisi  Ulusal  Açık  Ders  Malzemeleri,  MIT  Elektik  ve Manyetizma 8.02. http://www.acikders.org.tr/course/view.php?id=38
 
3.    Uluslararası atıflar
Haziran 2017 itibariyle uluslararası makalelere yapılan atıf toplamı Scopus ve Web of Knowledge göre  465, h-index [?] : 13http://images.webofknowledge.com/WOKRS5132R4.2/images/spacer.gif
 
4.     İdari Görevler
 
1.         YÖK, Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Üyesi, Eylül 2017-
2.         Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı, Ağustos 2017-
3.         Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Alt Komisyon Üyesi, Ekim 2016-
4.         Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Başkanlığı, Ocak 2016- Ağustos 2017
5.         Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Başkanlığı, Temmuz 2012- Aralık 2015
6.         Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fen Bilimleri Yayın Komisyonu Üyesi, 2009‐
7.         Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD Başkanlığı, 2015-2017
8.         Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD Başkanlığı, 2012-2015
9.         Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD Başkanlığı, 2009-2012
10.     Atatürk Üniversitesi, Oltu Yer Bilimleri Fakültesi, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2010-2016.
11.     Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Pasinler MYO), Atatürk Üniversitesi, 2009–2012.
12.     ODTÜ ÖYP Komisyonu Üyesi 2009‐2017
13.     Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Tercan MYO), Atatürk Üniversitesi, 2001–2007.
14.     Atom ve Molekül Fiziği ABD Başkanlığı, YYÜ, 1994‐1996.
 
5.     Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
TFD, IOP, ICTP ve TASSA üyesidir.
 
6.     Ödüller
 
1.    Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri, TÜBİTAK Başkanlık         1994-2017
2.    Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri,  Atatürk Üniversitesi   2000-2017
 
7.     Verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Lisans
·         Nükleer Fizik (+Lab.)
·         Atom Fiziği (+ Lab.)
·         Moleküler Fizik
·         X‐Işını Fiziği
·         Nükleer Reaktör Fiziği
·         Spektroskopi
·         Rölativite Teorisi
·         Fizikte Matematik Yöntemler
·         Elektromanyetik Teori
·         Mekanik, Mekanik (+ Lab.)
·         Elektrik ve Manyetizma, Elektrik (+ Lab.)
Lisansüstü
·         X-Işınları ve Uygulamaları
·         Atomik ve Moleküler Spektroskopi
·         X-Işını Spektroskopisi
·         Dalgaboyu Ayırımlı X-Işını Floresans Spektrometri
·         Radyolojik Fizik ve Radyasyon Dozimetri
 
Eylül 2017