Dekanın mesajı

Çiçeği burnunda, yeni kurulan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitemizin yeni filizlenen Fen - Edebiyat Fakültesi’nin Dekanı olarak sizlere selam ve saygılarımı sunuyorum.

Öncelikle öğrenci adaylarına seslenmek istiyorum:

Ülkemizin ahlaklı öğrencilere, bilime ve aydınlık yarınlara ne kadar ihtiyacının olduğu bilinmektedir. Güzel Ülkemizin ideâlist gençleri olan sizleri “Medeniyetler Geçiti” Ağrı ilindeki Üniversitemize davet ediyorum.

Öncelikli hedefimiz; mezun ettiğimiz öğrencilerimizin aldıkları eğitim ve öğretimle doğru orantılı olarak, kolayca iş bulma imkânlarını sağlamak olacaktır.

Fakültemizi sizi hayata hazırlayan bir kurum olarak değil, hayatın kendisi olarak algılamalı ve değerlendirmelisiniz

Fakültemiz bünyesinde 11 bölüm mevcut olup, 2010–2011 eğitim öğretim yılında 6 bölümümüze öğrenci alarak eğitim ve öğretime devam edecektir.

Fakültemiz yeni kurulmakla birlikte fizikî yapısı, aktif öğrenmeyi destekleyecek biçimde planlanmış ve geniş bir teknolojik donanıma sahip olacaktır.

Değerli Meslektaşlarım,

Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları gerçekleştirmek ve bunları hayata geçirmek; öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermek için sizleri yurt içinde ve yurt dışında görevlendirip eğitimin kalitesini artırmak, bilgi akışını sağlamayı amaçlamaktayız. Fakültemizin sosyal, kültürel ve bilimsel alanlardaki çıtasının yükselmesi sizlerin elindedir. Sizlere güvenim sonsuzdur.

Son olarak da Ağrılı Hemşerilerimize seslenmek İstiyorum,

Güneşin her doğuşunda Anadolu’da binlerce yıllık bir tarihin imzası olan kültür mirasının sahibi olan sizler, Fakültemizin asıl sahiplerisinizdir. Aziz Vatan topraklarımızın sevgili gençlerinin ümit yüklü bakışlarını bilimin aydınlığına çevirmek için sizlere büyük görev düşmektedir. Bu görevi el birliği ile yerine getireceğinizden asla şüphe duymamaktayım.